Vigtigste

Behandling

Stærk bøn om svimmelhed. Bønner om hovedpine og svimmelhed - læs og lyt

Døberen Johannes med sang af troparionen og evangeliets læsning til beskæring af hans hoved

De retfærdige erindring er med ros, men Herrens vidnesbyrd er fremherskende for dig, forløberen: Jeg viste dig, at jeg frygter de sande og profeterne, de mest ærlige, som om jeg i dødsstrømmene har fået den forkynnede ære: efter at have lidt det samme, glæde mig over Guds glæde og være i helvede og manifestere kød at løfte verdens synd og give os stor nåde.

Kristusdøberen er en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første martyr, fastere og eremitter, en mentor, renhed for læreren og nær venskab med Kristus! Jeg beder til dig og tager til dig, afvis ikke mig fra din forbøn, forlad mig ikke af de mange faldne synder; forny min sjæl ved omvendelse som en anden dåb; rens mig, den forurenede synder, og tvang dem til at give efter, og måske kommer intet dårligt ind i himlenes rige. Amen.

Til Kristus Døber, omvendelsepredikeren, der omvender sig ikke med foragt, men kopulerer med himlenes hyl, beder til Herren om en forandring, uværdig, foragtelig, svag og trist i mange uheld i bunden, urolige af stormfulde tanker i mit sind. Jeg er hulen til onde gerninger, langt fra at have en ende på den syndige sædvane, mere sindet er mit sind som en jordisk ting. Hvad vil jeg oprette? Det gør vi ikke. Og til hvem jeg vil løbe, kan min sjæl blive frelst? Tokmo til dig, Saint John, navn nåden, som foran Herren, der er flere født af hele Jomfruen, du er mere end værdig til at røre toppen af ​​Kristi konge, der optager verdens synder, Guds Lam. Bed for min syndige sjæl, og fra nu af håber jeg den første time, jeg vil bære en god byrde og acceptere bestikkelse af sidstnævnte. For hende, baptisten af ​​Kristus, en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første i nåde martyr, fastere og eremitter, en mentor, renhed for læreren og nær venskab med Kristus! Jeg beder, jeg tager til dig: afvis mig ikke fra din forbøn, men hold mig tilbage, styrtet af mange synder. Forny min sjæl ved omvendelse, som ved den anden dåb, hvis overhovedet for jer var lavere end begge: ved at døbe vaske forfædres synd, og ved at omvende rense jeres arbejde dårligt. Rens mig med synderne fra den besmittede, og tvang dem til at stå i; for en kort stund kommer intet dårligt ind i himlenes rige. Amen.

St. Gurii fra Kazan

Lindrer hovedpine.

De første læresætninger blev foretaget inden den mørke, nu lyse og nyligt oplyste grad af Kazan, den første indbydelse af frelsens måde, den sande værge af apostoliske traditioner, søjler i standhaftighed, fromhed, lærere og ortodoksi af mentoren, Gurie og Barsanuphius, Herre over alle beder verden med universelle velsignelser og velsignelser til vores sjæle.

Great Martyr and Healer Panteleimon

St. Panteleimon behandlede efter hans dåb syge mennesker gratis, helede sår og helede alle sygdomme.

O store Kristus-tjener og herlige healer, den store martyr Panteleimon! Stå foran Guds trone til Guds trone og nyd hans trepartshærlighed, men hvil din krop og ansigt på jorden i guddommelige templer og giver denne ovenstående nåde en række mirakler, forman med dit barmhjertige øje for dit kommende ikon, beder oprigtigt til din bøn og bøn hjælp og forbøn: udstød dine varme bønner til Herren vores Gud og bede vores sjæle om tilgivelse af synder. For vi, for vores misgjerning, tør ikke løfte vores slæb til himmelhøjderne, sænke for at hæve en bønstemme til ham i det guddommelige af utilnærmelig herlighed, et brudt hjerte og en ydmyg ånd til dig, en barmhjertig nåde til Herren og en bønebog for os, syndige, vi påberåber os, som om du havde accepteret Ha nåde fra ham lidelser for at køre væk og helbrede lidenskaber. Ubo spørger vi: Foragte os ikke værdige, beder til dig og kræver din hjælp. Bekymre os for en talsmand midt i brændende lidelser, en læge, en hurtig skytshelgen, en uarbejdsdygtig giver, der er bange for sindssyge, en færdiglavet repræsentant og healer, der bedrøvet og som barn: søg alt, hvad der er nyttigt til frelse, så længe dine bønner til Herren Gud og nåde nåde, vi glorificerer al den gode kilde og giver af Gud, den Eneste Treenighed i Helligernes Hellige, Faderen og Sønnen og Helligånden, nu og altid og altid. Amen.

Af den himmelske konges herlige martyr og gode soldat er Panteleimon all-velsignet, barmhjertig med Gud, han er en af ​​store imitatorer, bekender Kristus frimodigt på jorden, og efter at have udholdt pine, der er mangfoldig for ham, den umættelige omfavnelse, skal du blive velsignet med himmelens krone, og vi skal velsignes med evig glæde ! Alle vores synder tyr til din Kristus-efterlignende medfølelse med Bose, og beder inderligt til dig, varmen af ​​vores forbønner og repræsentant: bliv ikke stoppet med at se ned på os, der er i nød og sørgende omstændigheder, og gennem din bønefulde hjælp og helbredende kraft, befri os fra alle de onde. og alle andre uheld og sygdomme. Du har modtaget dig, hellig en, den uophørlige nåde med helbredelser fra vores Frelser Jesus Kristus for din solide tro på ham, med et rent og pletfrit liv, forseglet af martyrdød og din mange erobring, der forgår ved navn Panteleimon, nådig barmhjertig med alle dem, der strømmer til dig i sorg og sygdom. Derfor appellerer vi til dig med tro: med henblik på at lede en hjælper og en helbreds nåde i alt: hør os og giv os gennem din behagelige forbøn alt det, der er værdigt i dette liv og nødvendigt for evig frelse. Men med dit martyrdød, bedt om Guds barmhjertighed, må han have barmhjertighed over os syndere og uværdig for hans store barmhjertighed, må han frelse os fra feje, oversvømmelse, ild, sværd og al retfærdig vrede og irettesættelse og flytte os til en rensende og velvillig omvendelse i tide for vores synder, Hans gave, må han give os alle et behageligt, roligt og gudbehageligt liv, men det ortodokse for alle fjender vil vinde og overvinde, og os alle fra fjenden, synlig og usynlig, må Gud beholde sin nåde og uovervindelig milits, et hegn spis og opbygget, og lad os leve i denne forår i omvendelse, renhed og i udførelsen af ​​velgørende gerninger; må vi slå sammen med din varme forbøn den kristne undergang for at forbedre smertefrit, fredeligt, skamløst, slippe af med befæstelser fra luftprinser af mørke og evig pine og være arvinger til det uendelige, alt velsignede rige. Hendes Guds tjener! Stop ikke med at bede for os syndere, men med din forbøn af midlertidige og evige ulykker med befrielse, forstørrer vi dig, vores forbønner og bønebog, og forherder for evigt den fælles Herre og vores Herre Jesus Kristus, al ære, ære og tilbedelse med sin Fader og hans Helligeste Ånd nu og for evigt og altid. Amen.

Hellig for den store martyr og helbreder Panteleimon, Gud er barmhjertig mod imitereren! Overvej med nåde og hør os syndere, som beder inderligt inden dit hellige ikon. Spørg os fra Herren Gud, men til ham stå fra Engle i himlen, forladelse af vores synder og overtrædelser. Helbred sygdomme i sjælen og kroppen hos Guds tjenere, nu husket, kommende og alle de ortodokse kristne, der strømmer til din forbøn. Faktisk på grund af vores synd er vi besat af mange lidelser og ikke imamer med hjælp og trøst, men vi tager til dig, da vi har nåden til at bede for os og helbrede enhver lidelse og enhver sygdom. Giv slagtning til os alle med jeres hellige bønner, sjælers og legems sundhed og velvære, glæde over tro og gudsfrygt og alt hvad der er nødvendigt for et midlertidigt liv og til frelse. For ja, når vi er blevet tildelt dig ved store og rige barmhjertighed, vil vi prise dig og giver alle velsignelser, vidunderlige i hellige, vores Gud, Faderen og Sønnen og Helligånden. Amen.

O stor Kristi tjener, lidenskabstolerant og multimedierlig læge, Panteleimone! Vær barmhjertig med mig, en syndig slave, hør min stønnende og grædende, vær venlig den himmelske, øverste doktor af sjæle og legeme af vores Kristus vores Gud, må han give mig helbredelse af en undertrykkende sygdom. Accepter syndernes uværdige bøn mere end alle mennesker. Besøg mig med et elskværdigt besøg. Bliv ikke forstyrret af mine syndige mavesår, smør med din barmhjertighedsolie og helbred mig: ja, sund sjæl og krop, resten af ​​mine dage, Guds nåde, jeg kan holde omvendelse og behagelige for Gud, og jeg vil blive beæret over at acceptere den gode ende på min mave. Hendes Guds tjener! Bed for Kristus Gud, og ved din forbøn giver min helbred til kroppen og min sjels frelse. Amen.

(tak, efter helbredelse fra sygdommen)

Hellig stor martyr, healer og underværker Panteleimon, en hellig hellig tjener og en bønbog af præster for ortodokse kristne! Pantheimon er navnet værdig, hvis han er barmhjertig, fordi du, efter at have modtaget nåde fra Gud til at bede for os og helbredende sygdomme, giver dig rig alle, der strømmer til dig, forskellige helbredelser og alt hvad der er nødvendigt for midlertidigt liv og til frelse: som vi er uværdige og værdige af din barmhjertighed, pakker inden dit hellige ikon, vi ty til dig og glorificerer dig, som en oprigtig helgen af ​​Gud, vores trofaste bønebog og healer, vi takker dybt og bæreren af ​​alle vore Herrens Guds velsignelser for de store gode gerninger, der er gjort til os af dig. Accepter venligst denne elskværdig lille bøn takksigelse til os, men det er ikke imamen, der i henhold til belønningens besiddelse ikke fratager dig, den svage og syndige, din hjælp og bønens forbøn fra Herren vores Gud, al ære, takksigelse og tilbedelse passer ham, Til Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, nu og altid og for evigt og altid. Amen.

Hellig lidenskab og hellig Panteleimone, bed for Guds barmhjertighed, og syndenes forlatelse vil tjene vores sjæle.

Til hans beskyttelsesengel som værge og hjælper til vores krop og sjæl

Kristi hellige engel, som beder til dig i bøn, min hellige holder, trofast mod mig for at holde min sjæl og krop syndigt fra hellig dåb, men på grund af min dovenskab og min onde skik, har jeg vred dit oprindelige herredømme og kørt dig væk fra mig med alle dine stipendier: løgne, baktalelse misundelse, fordømmelse, foragt, ulydighed, bedrageri og had, kærlig kærlighed, utroskap, raseri, sygdom, kodning uden sættethed og drikke, polyfoni, onde tanker og listige, stolte skikke og fortabte vrede ix ved hvert kødeligt ønske om ondskaben i min vilje, hans egne og husdyr bezslovesnii ikke gøre! Men hvordan kan du stirre på mig eller komme til mig som en stinkende hund? Hvilken er ochima, Kristi Engel, der ser på mig, flettet af det onde i vederstyggelige gerninger? Ja, hvordan kan jeg bede om en undladelse til at bede mine bitre og onde og onde gerninger, jeg falder i trængende hele dagen og natten og hver time? Men når jeg beder, min hellige holder, vær barmhjertig med mig for din syndige og uværdige tjener (navn), vær min hjælper og forbeder for min modstands skyld med dine hellige bønner og få Guds rige til at deltage med alle de hellige, altid og nu, både for evigt og altid. Amen.

Hovedpine er en gener, som alle er nødt til at møde. Forskellige mennesker har forskellige tilgange til behandling af en sådan lidelse. Nogen går straks til lægen, nogen tager Analgin-tabletten eller så hurtigt som muligt brygger urtete. Men der er mindre kendte metoder til at håndtere hovedpine. Hvad er de?

Hovedpine bøn

Kraften i bøn er uden tvivl. Og kraften i hellige ord kan stilles til tjeneste for at slippe af med hovedpine.

Bøn til Saint Panteleimon

Du skal oprigtigt henvende dig til Saint Panteleimon for at få hjælp og recitere en bøn:

Ældre Panteleimon, velgørende helgen!
I vor Guds himmelske Fader
du bad om universel menneskelig sundhed.
Hør min ydmyge bøn,
Jeg beder om Herrens nåde.
Hvordan Gud barmhjertig frelste os fra den onde besværgelse,
så du helbrede min hovedpine.
Må min bøn blive hørt.
Amen!

Bøn til værgeenglen

Du kan appellere til intercessoren, som enhver person har. The Guardian Angel vil svare på anmodningen og lindre hovedpine. Bøn skal læses, mens du er i et roligt humør:

Min engel, guddommelig værge,
hvordan redder du mig fra problemer,
hvordan foreslår du de rigtige måder,
så hovedpine lindrer mig,
Guds tjener (navn).
Amen!

Ord, der er adresseret til Guardian Angel, skal komme fra hjertet. Derfor kan bønens tekst ændres efter eget skøn.

Hovedpine sammensværgelse

Der er også specielle ceremonier, der hjælper med at lindre hovedpine. Sådanne ritualer blev vidt udøvet af vores forfædre, men i den moderne verden mister ikke deres relevans..

Der er flere nøglepunkter, du skal huske på, når du læser plot:

 • det er bedre, hvis den syge person og udøveren af ​​ritualet er forskellige mennesker;
 • ceremonien skal udføres i et mørklagt og stille rum;
 • under ritualet skal et vindue eller et vindue være åbent.

Meningerne er forskellige med hensyn til tidspunktet på dagen. Nogen foretrækker at udføre ceremonien om natten, og nogen foretrækker morgentimerne, når verden lige er begyndt at vågne op.

Et plot til indsnævring af hovedpine

Når hovedet er som om det er klemt i en skruestik, hjælper følgende ritual. Det er nødvendigt at placere et glas fyldt med kildevand i midten af ​​bordet og tænde kirkelys fra dets fire sider. Læs derefter handlingen:

Smerten er stærk, forbrænder af ild
mit lille hoved.
Hjælp mig vand,
kølig varme.
Tag min smerte til dig selv:
lad det spire græs,
blomster, træer.
Lad det være sådan! Amen!

Derefter skal du slukke lysene ved hjælp af charmevand. Når rummet springer ned i mørke, er det nødvendigt at sige: "Mørke er kommet, men hovedpinen er gået." Når riten er afsluttet, skal der hældes vand på gaden, helst på planter.

Sammensværgelse fra en skarp hovedpine

Hvis en hovedpine pludselig indhenter og på det mest uhensigtsmæssige øjeblik, vil en simpel sammensværgelse hjælpe med at slippe af med det. Det er nødvendigt at afsætte et par minutter, hvor ingen vil genere en person. Så skal du gnide håndfladerne mod hinanden og varme dem op. Derefter skal du dække dine øjne med dine hænder og sige:

Hovedpinen forlader mig.
Marshy kører gennem sumperne,
løber gennem de grønne enge,
vandrer gennem markerne, der lever spredt,
vandrer gennem de sneklædte sletter,
dyb flod svømmer,
uendelige hav forbigående.
Derefter gå til fods,
derefter på en hestevæddeløb
så min hovedpine.
Pinen er væk,
der og vejen til hende.

Når du læser handlingen, er du nødt til at forestille dig, hvad der sker, og føle, hvordan gradvis lettelse kommer. Jo bedre smerten visualiseres, desto mere effektiv fungerer ritualet..

Sammensværgelse fra hovedpine om morgenen

Hvis hovedet begynder at skade ondt efter søvnen, skal du sige disse ord:

Solen er steget,
jorden lyser op.
Smerten er smeltet og forsvundet.
Intet generer mig mere.,
og mit hoved gør ikke ondt om morgenen.
Lad det være sådan!

Migræne-sammensværgelse

For dem, der er bekymrede for uærlige migræne, vil den rigtige ”livline” være en særlig konspiration. Du skal læse det i fuldstændig ensomhed og holde et tændt stearinlys i din højre hånd:

Ild brændende, brændende,
min hovedpine brænder.
Migræne forlader hverken ved døren eller ved vinduet:
det brænder, så det blev let
i mine tanker.
Og fra nu af lider jeg for evigt ikke
fra ufortjent smerte.
Alt brændte i ilden!

Efter at du har brug for at sprænge lyset og ligge i flere minutter med lukkede øjne.

Sammensværgelse fra enhver hovedpine

Dette ritual kan ikke udføres alene: det er nødvendigt at finde en assistent. Riten er som følger. Det er nødvendigt at tage en lille kniv ved kanten og døbe hovedet på den person, der lider af smerter med en pen, idet det siger:

Jeg døber dig, (navn),
til hovedpine.
Når solen står op hver dag,
og smerten forsvinder nu.
Hvordan månen vises på himlen,
så smerte er ikke længere.
At være klar og lys for hovedet,
lider ikke længere af smerter.
Amen!

Efter sammensværgelsen kan du give patienten 3 slurker med hellig vand.

Mange mennesker er ganske skeptiske over muligheden for at slippe af med hovedpine med sådanne ikke-standardmetoder. Der er faktisk ingen garanti for, at bøn eller sammensværgelse fungerer. Hvad er fangsten? For at hovedpinen skal forsvinde efter at have udtalt visse ord, skal du tro, at dette er muligt. Hver har en troldmand og en mystiker i sin sjæl: alt, hvad der er tilbage, er at vække ham.

Tak for bedring. Virkelig mirakuløs bøn. Jeg lider af hovedpine hver dag. Nu er det meget lettere!

I dag er der ikke en enkelt person, der mindst en gang ikke ville have hovedpine. Hovedpine kommer næsten altid tilbage med fornyet kraft, signaliserer træthed, overarbejde, stress og en række andre sygdomme. Selv helt raske mennesker lider ofte af hovedpine. Årsagerne er forskellige, men der er en universel løsning - en bøn, der vil hjælpe med at finde nåden og ambulancen hos den store predikant Johannes Døber.

Sådan læses bønner om hovedpine

Ortodokse mennesker spørger forskellige helgener. Fra smerter i hovedet henvender de sig ofte til baptisten Johannes. Bønner til denne profet betragtes som meget effektive og har stærke helbredende egenskaber. Mens Herren var baptist, helbrede han mennesker fra sygdomme, især fra hovedpine. Derfor er det fra St. John, at kristne beder om hurtig befrielse fra utålelig migræne.

Bønner om hovedpine, som alle andre, skal læses oprigtigt og fra hjertet. Den vigtigste ting er at tro, at bøn hjælper dig med at slippe af med sygdommen. Hvis du kan besøge templet, hvor ikonet af døberen Johannes befinder sig, eller hvis du opbevarer helligdommen i dit hus, er det bedre at bede før billedet. Hvis dette ikke er muligt, er der intet at bekymre sig om. Det vigtigste er, at bønnen udtales korrekt og af hele mit hjerte.

Glem ikke, at i bønner skal du bede ikke kun for dig selv, men også til dine kære. I de fleste tilfælde er hovedpine nedarvet, så start en bøn med en anmodning om din families helbred: forældre, børn, søstre og brødre.

Før du begynder med bøn, skal du stadig konsultere en læge. Nogle gange kan hovedpine være et symptom på mere alvorlige sygdomme. Men oftest er hovedpine ikke farlig og kan være forårsaget af eksterne stimuli, så jo før du slipper af med det, jo bedre.

Bønner om hovedpine til døberen

Den første bøn er almindeligt kendt blandt de troende, og for det meste er det gennem den, at ortodokse mennesker vender sig til helgen:

”Jeg bøje sig for dig, oh St. John! Jeg beder til himmelens konge, vores Herre! Tilgiv mine dødelige synder, for på min dommes time vil jeg give min sjæl til himlen. Jeg beder, lad mig ikke miste hjertet. Jeg henvender mig kun til dig med bønner. Hør mig og hjælp mig, for du står i himlen ved siden af ​​Herren. Jeg appellerer til dig, lad mig ikke være uden opsyn, må mine bønner blive besvaret. Bliv min forbønner, befri mig fra sygdommen. Rens min sjæl, mit sind, min krop, for jeg omvender mig for mine synder og undskylder Herren. Jeg roser dit navn, O Holy Healer John, for evigt og altid. Amen".

Alle kan få hovedpine, og det sker i det mest uhensigtsmæssige øjeblik. Og langt fra alle situationer er årsagen til det nye problem klar: enten er dette en slags lidelse i kroppen eller Herrens straf. Folk forsøger at tackle denne ulykke på forskellige måder. Nogle går straks til lægen, andre forsøger at berolige smerten med piller, mens andre drikker tinkturer og te baseret på specielle urter.

Hver af disse metoder er effektiv. Der er dog meget usædvanlige metoder, der også hjælper med at forbedre trivsel: mantraer, sammensværgelse og bønner om hovedpine og svimmelhed.

I dag er der få, der tvivler på magiens magt. Næsten alle tror på mirakler og magt i ord, og folk ønsker at tage fat i mindst en del af denne magt for at slippe af med migræne, ubehag i nakken, pres osv. For eksempel kan du bede om hjælp fra Healer Panteleimon ved hjælp af følgende tekst:

"Panteleimone, ældre end velgørende!

Jeg bad Herren om menneskers helbred.

Så spørg ham og min lidelse om at roe sig.

Hvordan Herren frelste os fra onde mønstre,

Så du helbrede mine smerter.

Hør min bøn.

Disse ord skal gentages tre gange. Dog er det kun dem, der læser disse ord fra hjertet, der kan drage fordel af dem. Uforsikrede mennesker vil føle noget mærkeligt.

Nogle gange kan du henvende dig til Guardian Angel for at få hjælp, fordi alle mennesker har denne Guds beskytter. Du skal kun læse i et roligt og afslappet humør:

”Min værge er fra Gud, min engel,

Hvordan du hjælper mig ud af problemer,

Hvordan giver du mig de rigtige løsninger?,

Så tag min hovedpine af,

Guds slave (navn).

En anmodning om hjælp skal dikteres fra bunden af ​​mit hjerte. Og hvis du ønsker at ændre teksten lidt, er der intet forbudt eller skræmmende. Effekten er ikke baseret på ord, men på følelser.

Lægemiddelfremmende bøn

Ofte hjælper ceremonier, der sigter mod at slippe af med hovedpine, til at styrke effekten af ​​medicin. Sådanne bønner inkluderer en besked til Jomfruen.

Derudover er det nødvendigt at gentage “Vor Fader” tre gange før læsning. Repræsentanter for Præsten anbefaler at huske alle de nødvendige bønner udenfor, da de kan bruges absolut overalt. Så til dette formål kan du bruge flere indstillinger på én gang:

 • ”Jomfru Maria, rens mit hoved fra smerter, pålagte og destruktive tanker. Amen ";
 • ”Salig jomfru, give mig beskyttelse mod smerter i hovedet og syndens tjære”;
 • ”Jomfru Maria, lad hovedpinen sænke, men troen forsvinder ikke”.

Læsefunktioner

Inden du begynder at læse sammensværgelsen fra støj i hovedet, skal du lære om visse regler, der er forbundet med den hellige behandlingsmetode.

Bøn for hovedpine vil helt sikkert kun hjælpe en troende.

Hvordan man beder

 • med et rent hjerte. Læs en bøn med et rent hjerte, med frimodighed (dyb tro på Guds almægtighed), men uden frimodighed (tillid til hans tilgivelse).
 • med de rigtige følelser. Den tilbeder skal være ærbødig over for Gud. Ingen grund til at søge åndelig glæde ved bøn. Undertiden når man læser en bøn, kan en person føle tyngde, kedsomhed. Der er intet at bekymre sig om.
 • bøn eller med dine egne ord. Bøn komponeret af hellige er mere nyttig. De hellige fædre sammenligner det med en indstillingsgaffel, der indstiller den menneskelige sjæl.
 • begyndelse og slutning af bøn. Forbliv i bøn, koncentrer dig. Vær opmærksom på korsets tegn, læs en bøn. Derefter overskygger du dig selv med et tegn på korset. Bliv ikke længe i en bønsposition, og forstå en læst bøn.
 • Bliv ikke distraheret under bøn. Under tiderne læses der en ekstern tanker. Modstå sådanne tanker, og sørg for at fortsætte bønnen, uanset hvor hårdt det er.

Bøn for hovedpine hos et barn er den samme som for en voksen. Derfor, hvis din baby er syg, vil bøn bestemt hjælpe..

Bøn om hovedpine til Jomfruen

Før du læser bønnen, er det nødvendigt at læse vores Fader flere gange. Lær bønner eller skriv ned, så du kan læse dem, når du bliver fanget.

1. Åh, Guds helligste mor, velsignede Kristi mor, Gud vores frelser, alle som sørger over glæde, sygt besøg, svage slør og formynder, enker og forældreløse patronesier, mødre til triste og håbløse trøster, babyer med svagt fæstning og alle hjælpeløse altid klar til hjælp ! Til dig, O Barmhjertig, efter at have fået nåde fra Den Højeste i pindsvinet for alle til at stå op og redde os fra sorg og sygdomme, har du selv lidt grusomme sorg og sygdomme, når du ser på din elskede og hans Søns fri lidelse, vi korsfæstede se vores underarm,. Selv den samme, kære mor, kærlighedselsker, hør vores bønens stemme, trøste os i vores sorg, som om vi er tro overfor forbønneren: kommer til tronen i Den Helligste Treenighed ved din søns højre hånd, Kristus vores Gud, må du behage og bede os alle, der er nyttige for os. For troens skyld, med inderlig tro og kærlighed, falder vi til dig som tsaritsa og suveræne, og vi råber til dig i psalm: hør, kære og se, og bøj dit øre, hør vores bøn og befri os fra nuværende problemer og sorg: andragenderne fra alle de troende, der sørger over glæde, er opfyldt, og du giver deres sjæle fred og trøst. Se vores ulykke og sorg: vis os din nåde, spis trøst til vores sårede sorg, vis og overrask os syndere med rigdommen ved din barmhjertighed, vis os tårer af omvendelse for at rense vores synder og slukke Guds vrede og med et rent hjerte, god samvittighed og god med håb uden tvivl tager vi os til Deres forbøn og forbøn: accepter, al barmhjertig mod Vor Frue Jomfru, vores alvorlige bøn bringes til dig og afviser os ikke uværdige for din barmhjertighed, men giver os befrielse fra sorg og sygdom, beskyt os mod alle Al injurieringen af ​​menneskelig fjendtlighed og bagvaskelse, vær vores evige hjælper alle vores livsdage, så længe under din mors dækning vil vi altid overholde formålet og bevare ved din forbøn og bøn til din søn og Gud vores Frelser, ham al ære, ære og tilbedelse være passende ved sin begyndelsesløse far og Helligånden, nu og altid og for evigt, Amen.

2. Et par korte bønner:

Velsignede Jomfru Maria, fjern min hovedpine og en stærk indsats, Amen

Velsignede Jomfru Maria, mindsk smerterne i hovedet og dumheden i panden, Amen

Velsignede Jomfru Maria, menneskelig race Nådig forbønner, grædende talsmand! Fjern min smerte, styrk mig i tro og kærlighed, Amen.

Bøn til døberen Johannes

Johannes hedder Johannes Døberen (døbt Jesus Kristus) og Johannes Døber (kom med en prædiken før Jesus Kristus). Prædikede meget, opfordrede til omvendelse. Han blev halshugget ved kong Herodes ordre.

Bøn til døberen Johannes fra hovedpine hjælper troende godt. Ofte lider af hård hovedpine til Moskva klosteret, hvor de beder en bøn foran billedet af døberen Johannes med en bøjle. Og smerten forsvinder.

Til Kristus Døber, omvendelsepredikeren, der ikke omvender sig med foragt, men samler sig med dig fra himlen, beder til Herren for mig, uværdig, foragtelig, svag og trist, i mange uheldige i sidste ende, plaget af mine storme tanker. Jeg er hulen for onde gerninger, har på ingen måde en ende på syndefuld skik, der er mere sindet som min jordiske ting. Hvad vil jeg oprette? Det gør vi ikke. Og til hvem jeg vil ty, må min sjæl blive frelst? Tokmo til dig, Saint John, navn nåden, som foran Herren, Jomfru Maria er en stor fødsel for alle, for du var i stand til at røre ved den øverste konge af Kristus ved at tage verdens synder, Guds Lam. Bed for min syndige sjæl, men fra nu af vil jeg i de første ti timer bære en god byrde og acceptere bestikkelse med sidstnævnte. For hende, baptisten af ​​Kristus, en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første i nåde martyr, fastere og eremitter, en mentor, renhed for læreren og nær venskab med Kristus! Jeg beder dig, jeg løber til dig: afvis mig ikke fra din forbøn, men gendann mig efter at have mistet mange synder. Forny min sjæl ved omvendelse, som ved den anden dåb og derudover begge jeres overordnede: ved dåb skal du vaske forfædres synd, ved omvendelse, rens hvert tilfælde dårligt. Rens mig med den forurenede synder og fortsæt med at indpakke, når intet dårligt kommer ind, i himlenes rige, Amen.

Bøn til Saint Panteleimon

St. Panteleimon kaldes helbrederen og behandler mennesker med navnet Kristus. Denne unge læge hjalp mange mennesker. For den kristne tro blev han henrettet ved at hugge hovedet af. Men i stedet for blod, flydede mælk. De ville brænde kroppen, men den brændte ikke, og kristne begravede den..

Ældre Panteleimone, velgørende helgen! I vores Guds himmelske Fader bad du om universel menneskelig sundhed. Hør også min ydmyge bøn, jeg beder om Herrens nåde. Ligesom den barmhjertige Gud har frelst os fra den onde besværgelse, så helbreder du min hovedpine. Må min bøn blive hørt. Amen!

Bøn til værgeenglen

Hver person fra sin fødselsdag har sin egen beskyttelsesengel, der er givet ham af Gud. Læs en bøn om en hovedpine til din forbidder, og han vil helt sikkert hjælpe.

1. En engel, der beskytter mig. Når du redder mig fra alle ulykker, så red mig også fra smerterne ved mit hoved, Guds tjener (dit navn), Amen

2. Min engel, det guddommelige vogter, når du redder mig fra problemer, når du foreslår de rigtige stier, og fra hovedpine, red mig, Guds tjener (dit navn), Amen

Bøn til Herren Jesus Kristus

Stærk hovedpinebøn for kroniske smerter og migræne.

Den Almægtiges Herre, hellig konge, straffe og ikke dræb, bekræft den underordnede, hæv de omstyrte, kropslige sorgfolk, korriger og, vi beder dig, vores Gud, din tjener (navn), der er svag, besøge din barmhjertighed, tilgi ham for alle synder. O Herre, har helbredt din medicinske styrke fra himlen, rør ved liget, sluk flammetrækkeren, temm lidenskaben og al svaghed, der lurer, vær din tjeners læge (navn), løft ham op fra den syge seng og fra bitterhedens seng hel og perfekt, give ham kirken når du er behagelig og gør din vilje, er din er, endda barmhjertig og redd os, vores Gud, og vi pryder dig. Til Faderen og til Sønnen og til den Hellige Ånd nu og altid og for evigt og altid Amen.

Bøn til velsignede moder matron

Matron Matron kort før hendes død sagde: "Det er det, alle kommer til mig og fortæller mig, hvor livlig jeg vil se dig om mine sorger og høre og hjælpe dig.".

Bøn for hovedpine og svimmelhed.

Åh velsignede Mati Matrono! Før Guds trone skulle de møde sjælen i himlen, men hvile på et legeme på jorden, og givet dette over nåde, udstråler forskellige mirakler! Overvej nu dit nådige øje på os syndige, i sorg, sygdomme og demoniske fristelser, dine afhængige dage. Ærliggjort af Gud, men ikke forherliget af mennesker, vi er desperate efter trøst, helbreder vores hårde vrøvl, lad Gud gennem vores synd give os mulighed for at redde os fra mange problemer, sorger og betingelser og beder vores Herre Jesus Kristus om at tilgive os alle vores synder, lovløshed og synd, endda fra vores ungdom har vi syndet til nutiden og timen, og med dine bønner og stor nåde vil vi prise Gud Faderen og Sønnen og Helligånden i treenigheden nu og altid og altid og altid, Amen.

Bøn for højt blodtryk og hovedpine

Ifølge troende hjælper denne bøn godt ved forhøjet blodtryk, og med et fald i blodtrykket forsvinder også en hovedpine..

Min barmhjertige elskerinde, mest hellige dame, All-Purpose Jomfru, Jomfru Maria, Guds mor, min utvivlsomme og eneste håb, ikke foragt mig, ikke afvis mig, forlad ikke mig, ikke gå af mig, stå op, spørge, høre, se, madame, hjælp undskyld, ked, det mest rene!

Bøn for svimmelhed og hovedpine

Fuld beskrivelse: Bøn for svimmelhed og smerter i hovedet - i detaljer for vores læsere.

Bøn for hovedpine

Hovedpine og migræne gør eksistensen af ​​en person uudholdelig; på sådanne øjeblikke er han klar til at træffe foranstaltninger til at slippe af med frygtelig tortur. I dag vælger de fleste mennesker behandling med piller, nogen foretrækker traditionel medicin. Men der er situationer, hvor ingen af ​​ovenstående medicin er tilgængelige. Så er bøn det bedste middel mod alle slags sygdomme.

Hvad hjælper

Der er en opfattelse blandt sognemændene om, at det ikke er så meget bøn, der hjælper, som oprigtig tro på Guds hjælp, den fælles påstand også siger om dette: "Ved din tro vil det blive givet." Derfor kan bøn for hovedpine for nogle være det eneste effektive middel for nogen - ud over medicin afhænger det alt af, hvor meget personen er nedsænket i tro.

Da en hovedpine kan være et symptom på stress, angst, hjælper bøn med at berolige sindet og komme til en rolig tilstand, som følgelig lindrer smerter.

Der er situationer, hvor en hovedpine er en konsekvens af en farlig sygdom. Dette betyder naturligvis ikke, at man skal holde op med at bede og henvende sig til officiel medicin, men taler om obligatorisk observation af en læge.

Læse regler

Der er mange muligheder for bønner for at slippe af med denne sygdom, det vigtigste er ikke engang i bønens tekst, men i en persons hjerte, hans oprigtighed og åbenhed over for Herren Gud. Derfor er det vigtigt at huske reglerne for læsning af bønner:

 • for det første er det vigtigt at indrette sig efter bøn og bringe dig selv i en særlig bønnetilstand - rolig og løsrevet fra andre problemer;
 • husk at vaske, kæmme dit hår og tage på rent tøj;
 • den generelle regel for kvinder er ingen bukser og altid et hoved dækket med et tørklæde;
 • tænd et stearinlys eller lampe, dette vil hjælpe med at stemme ind i bøn;
 • siger bønens tekst langsomt, med en lav stemme, hvis du føler, at du er nødt til at omvende dig, kan du gøre dette, før du beder.

Sådan læses

At læse en bøn er altid en temmelig individuel proces, derfor er det ganske vanskeligt at nedbryde den i overensstemmelse med ethvert kriterium, men de generelle anbefalinger til denne proces er som følger:

 • Før du læser bønnen fra Guds Moder om befrielse fra hovedpine eller bøn til de hellige, er det bedre at starte med at læse bønnen "Vor Fader";
 • før eller efter at have læst bønnen, kan du udtale sætningen rettet til Jomfruen (hvis bønnen læses for hende), hvor du beder om at blive befriet for sygdommen. Udtrykket skal nødvendigvis slutte med ordet "Amen".

Råd! Det er bedre at huske bønens tekst. Men hvis dette ikke fungerede, er det okay, fordi det er vigtigt ikke bare at læse teksten, men at lade den igennem dig, derfor er det ikke forbudt at læse fra en bønebog.

Hvem man skal bede om hjælp med hovedpine

Bøn fra den helligste Guds mor, hele menneskehedens himmelske mor, hjælper med at slippe af med hovedpine:

Velsignede Jomfru Maria, afhjælp min hovedpine, højt blodtryk og en stærk indsats. Amen.

Hil Mary, rens mig for onde tanker og smerter, der er pålagt. Amen.

Velsignede Jomfru Maria, mindsk smerter i hovedet og dumhed i panden. Amen.

Velsignede Jomfru Maria, lad hovedpinen forsvinde, men troen på Kristus falder ikke. Amen.

Naturligvis kender ikke alle denne bøn tekst udenom, og bønebogen er ikke altid ved hånden, da kan du ifølge kirkens hellige fædre læse en af ​​de mest berømte bønner - "Vor Fader".

Med denne lidelse beder de også om hjælp fra Matronushka fra Moskva og fra St. Nicholas the Wonderworker samt fra St. John the baptist. Kong Herodes halshuggede engang John, så ofte er kun hovedet af baptisten afbildet på ikoner.

Kære Staritsa, Matrona fra Moskva.

Vær medlidenhed og red mig fra skorper og sår, fra ar og sult, men tilføj mig ortodoks udholdenhed.

Vend syndige sygdomme væk, og send mig åndelige tanker.

Red mig fra mareridt med korruption, fra det onde øje og vrede af de forbandede.

Forbøn og befrielse fra den onde gerning kom fra himlen.

Din vilje vil være i alt. Amen.

Til Kristus Døber, omvendelsepredikeren, der ikke omvender sig med foragt, men samler sig med dig fra himlen, beder til Herren for mig, uværdig, foragtelig, svag og trist, i mange uheldige i sidste ende, plaget af mine storme tanker. Jeg er hulen for onde gerninger, har på ingen måde en ende på syndige skikker, spikret mere er mit sind med jordiske ting.

Hvad vil jeg oprette? Det gør vi ikke. Og til hvem jeg vil ty, må min sjæl blive frelst? Tokmo til dig, Saint John, navn nåden, som foran Herren, Jomfru Maria er en stor fødsel for alle, for du var i stand til at røre ved den øverste konge af Kristus ved at tage verdens synder, Guds Lam. Bed for min syndige sjæl, men fra nu af vil jeg i de første ti timer bære en god byrde og acceptere bestikkelse med sidstnævnte. Til hende, til baptisten af ​​Kristus, en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første i nåde martyr, fastere og eremiterer en mentor, renhed til en lærer og nær venskab med Kristus!

Jeg beder dig, jeg løber til dig: afvis mig ikke fra din forbøn, men gendann mig efter at have mistet mange synder. Forny min sjæl ved omvendelse, som ved den anden dåb og derudover begge jeres overordnede: ved dåb skal du vaske forfædres synd, ved omvendelse, rens hvert tilfælde dårligt. Rens mig med de vanhelligede synder, og gå ind, hvis du dårligt kan komme ind i himlenes rige. Amen.

Guds engel, min helgenes vagt, givet mig fra Gud fra himlen, der er givet mig!

Jeg beder dig flittigt: Du oplyser mig i dag og redder fra alt ondt, leder mig til enhver handling og leder vej til frelse.

Ortodokse ikoner og bønner

Informationsside om ikoner, bønner, ortodokse traditioner.

Hovedpinebøn til døberen Johannes

"Red mig, Gud!". Tak, fordi du besøger vores side, inden du begynder at studere informationen, så abonner på vores ortodokse samfund på Instagram Lord, Save and Save † - https://www.instagram.com/spasi.gospodi/. Samfundet har mere end 44.000 abonnenter.

Vi, ligesindede mennesker, er mange, og vi vokser hurtigt, vi lægger bønner, siger helgener, bønanmodninger og i rette tid lægger nyttig information om helligdage og ortodokse begivenheder op. Abonner. Guardian Angel til dig!

I den moderne verden er den mest almindelige sygdom hovedpine. I situationer, hvor medicin ikke er tilgængelig, kan bøn hjælpe. Men desværre ved ikke alle, hvilke bønner der skal læses med denne lidelse. I denne artikel overvejer vi, hvilke bønner der skal læses til hovedpine. Mange vil blive overrasket, men de er faktisk effektive og har en helbredende egenskab..

Hvem skal læse bønner om hovedpine

Som du ved er der i den ortodokse tro et ret stort antal ærede helgener. Folk søger hver enkelt af dem for forskellige sygdomme. Og også i forskellige situationer. For at slippe af med hovedpine henvender de sig som regel til:

Men oftest beder de om en hovedpine til døberen Johannes. Hun betragtes som den stærkeste.

Før du begynder at læse en bøn, vil det ikke være ukorrekt at henvende sig til en læge for at fastslå de sande årsager til sådan smerte. Når alt kommer til alt kan det forekomme i mange tilfælde. I tilfælde af overarbejde, nervøs spænding. Undertiden kan sådan smerte signalere mere alvorlige problemer..

For at konversion af bøn skal hjælpe dig, skal du huske, at du er nødt til at læse den med dit hjerte. Du er nødt til at tro, at det vil hjælpe. Uden tro på hjertet er bøn uden stærk. Mange hævder, at bønner skal læses inden en hellig ansigt. Faktisk er dette ikke en forudsætning, men en ønskelig betingelse. Faktisk kan for eksempel en hovedpine ramme dig ikke kun i væggene i dit hjem.

For at bøn skal have stor kraft, behøver du ikke bede kun for dig selv. I løbet af andragendet skal du ikke glemme dine nærmeste og kære for jer mennesker. Som hovedregel er hovedpinen arvelig, så bøn skal begynde med en undskyldning til forældre, søskende, børn.

Helbredende bønner

For hurtigt at slippe af med en hovedpine, hvis du ikke kender nogen specielle bønner, kan du blot læse "Vor Fader".

 • Befri dit sind fra negativitet og onde tanker.
 • Ret al din energi mod selvrensning.

Du kan også henvende dig til en bøn til de hellige, der i løbet af deres liv helbredte sygdomme eller til værgeenglen.

Bøn for hovedpine til døberen Johannes læses med disse ord:

Til Kristus Døber, omvendelsepredikeren, der ikke omvender sig med foragt, men samler sig med dig fra himlen, beder til Herren for mig, uværdig, foragtelig, svag og trist, i mange uheldige i sidste ende, plaget af mine storme tanker. Jeg er hulen for onde gerninger, har på ingen måde en ende på syndige skikker, spikret mere er mit sind med jordiske ting.

Hvad vil jeg oprette? Det gør vi ikke. Og til hvem jeg vil ty, må min sjæl blive frelst? Tokmo til dig, Saint John, navn nåden, som foran Herren, Jomfru Maria er en stor fødsel for alle, for du var i stand til at røre ved den øverste konge af Kristus ved at tage verdens synder, Guds Lam. Bed for min syndige sjæl, men fra nu af vil jeg i de første ti timer bære en god byrde og acceptere bestikkelse med sidstnævnte. Til hende, til baptisten af ​​Kristus, en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første i nåde martyr, fastere og eremiterer en mentor, renhed til en lærer og nær venskab med Kristus!

Jeg beder dig, jeg løber til dig: afvis mig ikke fra din forbøn, men gendann mig efter at have mistet mange synder. Forny min sjæl ved omvendelse, som ved den anden dåb og derudover begge jeres overordnede: ved dåb skal du vaske forfædres synd, ved omvendelse, rens hvert tilfælde dårligt. Rens mig med de vanhelligede synder, og gå ind, hvis du dårligt kan komme ind i himlenes rige. Amen.

Og du kan også læse bøn til døberen Johannes fra en hovedpine:

Og til hvem jeg vil løbe, kan min sjæl blive frelst? bare til dig, Saint John, navngiv nåden, som foran Herren, Jomfru Maria er alle større fødsler, for du er blevet hædret, hvis du rører toppen af ​​Kristi konge og optager verdens synder, Guds Lam.

Bed for min syndige sjæl, og fra nu af vil jeg i de første ti timer bære en god byrde og acceptere bestikkelse med sidstnævnte. Til hende, til baptisten af ​​Kristus, en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første i nåde martyrer, fastere og eremitter, en mentor, renhed til en lærer og nær ven af ​​Kristus, jeg beder dig, jeg beder dig: afvis mig ikke fra din forbøn, men forsoner for mig mange synder, der er faldet; forny min sjæl ved omvendelse, som ved den anden dåb, hvis I begge var hovederen: hvis vask ved forfædres synd, ved omvendelse rense jeres arbejde grim ting; rens mig med de forurenede synder og tving dem til at stå i; for mig er intet dårligt ind i himmelriget. Amen.

En bøn om hovedpine til Jomfruen hjælper på samme måde:

Velsignede Jomfru Maria, afhjælp min hovedpine, højt blodtryk og en stærk indsats. Amen.

Hil Mary, rens mig for onde tanker og smerter, der er pålagt. Amen.

Velsignede Jomfru Maria, mindsk smerter i hovedet og dumhed i panden. Amen.

Velsignede Jomfru Maria, lad hovedpinen forsvinde, men troen på Kristus falder ikke. Amen.

Må Herren beskytte dig!

Se en anden video af bøn til døberen Johannes, som vil hjælpe med at lindre hovedpine og ikke kun:

Hovedpine bønner

Hovedsår er en lidelse, som absolut enhver person har stødt på gennem hele livet. Nogen har et sådant problem lejlighedsvis, og nogen regelmæssigt. Og det mest ubehagelige er, at det ikke i alle tilfælde er muligt at forstå årsagen, der provokerede et sådant problem.

Alle mennesker håndterer sygdommen på forskellige måder, nogle løber straks for at se en specialist, andre forsøger at neutralisere hovedpine ved brug af medicin, der er også mennesker, der prøver at slippe af med problemet ved alternative metoder. Og alle metoder er effektive på deres egen måde..

Der er indstillinger, der ikke ofte bruges, som ikke er kendte og traditionelle, men de har også ret til at eksistere. Vi taler om specielle bønner, der er designet til at hjælpe mennesker med et problem som hovedpine.

Hvordan fungerer bøn for svimmelhed og hovedpine?

Ingen er i tvivl om, at bønstekster har den stærkeste energi, og at de virkelig er effektive. Alle mener, at bønner kan udføre et rigtig mirakel. Og mange mennesker forsøger at tage del af dette mirakel for sig selv ved at vende sig mod den Almægtige gennem en bønstekst om fjernelse af hovedets ømhed. Du kan ringe til hjælp Panteleimon helbrederen. En person, der har hovedpine, skal koncentrere sig og læse disse ord fuldt ud:

Ældre Panteleimon, velgørende helgen!
I vor Guds himmelske Fader
du bad om universel menneskelig sundhed.
Hør min ydmyge bøn,
Jeg beder om Herrens nåde.
Hvordan Gud barmhjertig frelste os fra den onde besværgelse,
så du helbrede min hovedpine.
Må min bøn blive hørt.
Amen!

Teksten læses 2-3 gange, nogle har brug for at læse mere, andre mindre. En person vil forstå på egen hånd og lytte til sine egne følelser, når han har nok. Men du er nødt til at forstå, at bøn ikke hjælper mennesker, der ikke tror på Herren. Dens magt er kun tilgængelig for oprigtigt troende mennesker. Ikke-troende, der læser ovenstående tekst, vil føle en smule uforståelige fornemmelser for dem. Når alt kommer til alt beder de om hjælp fra en styrke, hvor de ikke selv tror. Det vil sige, at bønnes kraft i dette tilfælde er nul.

Nogle gange kan du henvende dig til Guardian Angel for at få hjælp, fordi den tildeles enhver person fra den dag han fødes. Denne beskytter beskytter en person i hele sit liv. Han vil helt sikkert svare på din anmodning og hjælpe med at fjerne hovedpine. Læs testen kun, når personen har det rette sted:

Troparion, stemme 4.
”Den hurtige i forbøn er en, Kristus, den hurtigste ovenfra, viser et besøg hos din lidte tjener og befri fra lidelser og bitre sygdomme; og oprejst i pindsvin Petya Ty og herlighed ustanseligt med Jomfruens bønner, den ene menneskekærlige.

Kondak, stemme 2.
”I sygdoms sengen, som lå tidligt og dødeligt såret, rejste han nogle gange Esi, Frelser, Peters svigermor og slappede af på en nosimago seng; besøg og helbrede lejesoldaten og nu: Du er den eneste, der lider af sygdomme og sygdomme af vores art og er alt mægtigt, som Mnogomoliviv ".

Andragendet, der er rettet til Guardian Angel, skal komme fra hjertet. Og hvis en person føler, at han ønsker at ændre teksten lidt, men gør det ved kaldet af sin egen sjæl, er der intet galt med det. Når alt kommer til alt, er selve essensen ikke i nøjagtige ord, men i ægte tro.

Bøn øger effekten af ​​medicin

Bønstekster kan ikke kun bruges som en enkelt metode til forbedring af tilstanden. Normalt læses bønner for at øge effekten af ​​medicin, der er ordineret af den behandlende læge..

I dette tilfælde vil appellen til den velsignede jomfru Maria reddes. Når alt kommer til alt er ømhed i hovedet en lidelse for alle, der kan opstå på grund af svær stress, nervøsitet, og alligevel kan det være med alle. Budskabet til denne hellige har den stærkeste energi og styrke.

Bøn til værgeenglen
Min engel, guddommelig værge,
hvordan redder du mig fra problemer,
hvordan foreslår du de rigtige måder,
så hovedpine lindrer mig,
Guds tjener (navn).
Amen!

For at eliminere sygdommen meget hurtigt, skal teksten læses i sindet. På samme tid skal du læne dig tilbage, slappe af og ikke tænke på noget dårligt. Bøn skal siges 2-3 gange.

Hvis det viser sig, anbefales det at tænde et lys. Når det brænder, skal du se på dets flamme, det vil roe sjælen og hjælpe til hurtigt at genforenes med Gud. Du skal bare se på flammen og forsøge ikke at overveje noget overhovedet, bortset fra hovedets forstyrrende ømhed. Så passerer sygdommen meget hurtigt, følelsen af ​​undertrykkelse og træthed aftager også.

Før du læser appellen i Jomfruen, skal du sige "Vor Fader". Og hvis smerten ikke opstod hjemme, men på arbejdet, er det ikke nødvendigt at tænde et kirkelys. Prøv at lære bønsteksten, og så kan du anvende den i enhver situation, uanset hvor du befinder dig. Før man læser bønsteksten, skal man sige følgende sætninger:

Ingen grund til at nævne dem alle, bare vælg en sætning. Den vigtigste ting er, at det kommer fra hjertet.

Bøn til baptisten John

I gamle tider beordrede Herodes, der præsenterede sig selv som den almægtige konge, det afskårne hoved af St. John. Omvendelsen af ​​denne hellige præsenteres i form af lidelsens hoved. Folk henvender sig til John med en anmodning om at befri dem for hovedpine.

Drej også til ham og prøv at modtage omvendelse. For at adressere denne hellige skal du læse en sådan bøn i dit sind eller højt:

For Kristus Døber, forkynnende omvendelse! Han foragter ikke den angrende, men ved at copulere med himlenes hyl og bede til Herren om en forandring, uværdig, foragtelig, svag og trist i mange uheld i en øde, urolig af stormfulde tanker i mit sind. Da jeg er et hul til onde gerninger, på ingen måde at have en ende på syndig skik, bliver jeg spikret, fordi mit sind er en jordisk ting. Hvad jeg vil gøre, gør vi ikke. Og til hvem skal jeg flygte, lad min sjæl blive frelst? Tokmo til dig, Saint John, navn nåden, som foran Herren, ifølge Jomfruen, der er flere født af alle; du har været privilegeret, hvis du berører toppen af ​​Kristi konge, høger verdens synder, Guds Lam, beder om din syndige sjæl, og fra nu af vil jeg i de første ti timer bære en god byrde og acceptere bestikkelse fra sidstnævnte. Til hende, baptisten af ​​Kristus, en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første i nåde martyr, fastere og eremitter, en mentor, renhed til Kristi lærer og nære ven. Jeg beder dig, jeg ty til dig, benægter mig ikke fra din forbøn, men omvend mig, efter at have lidt mange synder, forny min sjæl ved omvendelse, som ved den anden dåb, mere end høvedsmanden for dig, ved dåb bade forfædres synd, ved omvendelse rense en fra skidtarbejdet. Du skal rense med dræbt syndene fra de vanhelligede og tvinge dem til at stå i og endda lidt dårligt ind i himmelriget. Amen.

Bønner til kære

Du kan også bede om hjælp i form af at slippe af med en hovedpine fra Jesus Kristus selv. Bønsteksten ser sådan ud:

Der er også meget stærke ord, der hjælper med smerter og migræne, manifesteret i en kronisk form. De skyldes normalt en hovedskade. Bønsteksten ser sådan ud:

”Herre, den Almægtige, hellig konge, straffe og ikke dræb, bekræfter den underordnede og hæv de overvældende, kropslige mennesker til at rette sorg. Vi beder dig, vores Gud, din tjener (navn) vil uden barmhjertighed besøge tilgivelse. O Herre, lad din læge styrke komme ned fra himlen, røre ved liget, slukke ildtårnet, temme lidenskaben og al svaghed, der lurer, vær din tjeners læge (navn), hæv ham op fra sengen til den syge, og fra bitterheden er hel og velsignet, velsigne kirken og gør din vilje. Din er der, et pindsvin af barmhjertighed og frelse, vores Gud, og til dig glor vi os. Til Faderen og Sønnen og Helligånden, nu og altid og for evigt og altid. Amen".

Skeptisk holdning

Mange mennesker har en meget forsigtig holdning med en kilometer bønord, fordi de ikke tror, ​​at de på en sådan usædvanlig måde virkelig kan slippe af med hovedpine. Den Almægtige kan ikke garantere nogen, at bøn vil hjælpe.

For at slippe af med sygdommen behøver du ikke et øjeblik at tvivle på, hvad du laver. Alle lever i sjælen fra en person, der tror, ​​og alt hvad der kræves af ham er at henvende sig til den Almægtige med sin oprigtige anmodning.

Sammensværgelse for hovedpine og svimmelhed

Kraften i magiske ritualer

"Panteleimone, ældre end velgørende!

Jeg bad Herren om menneskers helbred.

Så spørg ham og min lidelse om at roe sig.

Hvordan Herren frelste os fra onde mønstre,

Hør min bøn.

Disse ord skal gentages tre gange. Dog er det kun dem, der læser disse ord fra hjertet, der kan drage fordel af dem. Uforsikrede mennesker vil føle noget mærkeligt.

Dizzy plot, 3 kraftige konspirationer

Teksten læses 2-3 gange, nogle har brug for at læse
mere, nogle mindre. En person vil forstå på egen hånd og lytte til
egne følelser, når han er nok.

Men du er nødt til at forstå, at bøn ikke er det
vil hjælpe mennesker, der ikke tror på Herren. Hendes kraft er kun tilgængelig
oprigtigt troende mennesker.

Ikke-troende, der læser ovenstående tekst, vil føle sig
en lidt underlig følelse for dem. Når alt kommer til alt beder de om hjælp fra en styrke, hvori
sig selv ikke tror.

Det vil sige, at bønnes kraft i dette tilfælde er nul.

For at hjælpe dig med at tackle svimmelhed skal du læse stærke sammensværgelser som et supplement til hovedbehandlingen. Jeg beder Dem om ikke at ignorere behandlingen af ​​læger.

Video (klik for at spille).

Mine frygt, mit hoved roterer ikke kun fra succes.

Det er muligt, at du reagerer på vejret, nervøse frygter.

Få nok søvn, er bange for noget.

Kun en læge kan stille en nøjagtig diagnose.

Vær venlig at vide om det.

Gå til den ortodokse kirke og køb 13 lys.

Ankommer hjem, afsondret i et aflåst rum.

Tidspunktet for dagen og månefasen betyder ikke noget.

Tænd alle stearinlys.

Forestil dig mentalt en selvsikker, ikke rystende gang.

Al den frygt, der kæber dig, er allerede forsvundet.

Ud af det blå falder du ikke.

Fortsæt med gentagen og selvsikker hærdning af stærke magiske svimmelhedskonspirationer.

I et øde sted svimler jeg ikke, af frygt vil jeg ikke starte. Lad hovedet ikke snurre lejren, al frygt er bedrag. Lad det være sådan. Amen! Amen! Amen!

Når jeg træder med foden, vil jeg helt sikkert gå, jeg falder ikke ind i hovedet. Lad vejret fra vejret ikke springe, den lumske fjende væver ikke på vejen. Lad det være sådan. Amen! Amen! Amen!

O Universum, tilføj mig styrker, tanker om sorgfuld sandhed at lede. Lad mit hoved ikke rotere med smerter, jeg vil ikke udstotte mig på nogens onde vilje. Lad det være sådan. Amen! Amen! Amen!

Ellers er alt som normalt.

Sæt stearinlysene ud, indpak det i et blad.

Vask ruller i toilettet.

Hver magiske plot mod svimmelhed skal læses mindst 13 gange.

Magi kan være nyttigt i forskellige situationer - når du vil tiltrække en fyrs opmærksomhed, etablere et personligt liv, eller endda når du vil slippe af med mild sygdom og sundhedsmæssige problemer. Derfor er de forskellige konspirationer, der fremmer helbredelse, så relevante i hverdagen..

Og den mest efterspurgte sammensværgelse fra en hovedpine forbliver, hvoraf nogle er givet i vores artikel..

Traditionel medicin, herunder urtemedicin og læsning af forskellige sammensværgelser, er en fremragende alternativ måde at slippe af med sygdomme. Specielt er trylleformularer, der stammer fra vores gamle forfædre, meget nyttige til behandling af mindre lidelser og eliminering af sundhedsmæssige problemer, som en person kan komme overfor dagligt.

Funktioner ved ritualerne

Hovedpine kan betragtes som den mest irriterende lidelse, der gør en person irriteret, svag og sårbar. Meget ofte forårsager dette fænomen en ændring i vejr, overarbejde eller andre lignende faktorer, som ikke er anerkendt af medicinen. Og hvis årsagen ikke er magi, er sammensværgelser fra en hovedpine undertiden det eneste effektive middel.

Sådanne trylleformularer vil imidlertid være ineffektive, hvis årsagen til smerter i hovedet er forårsaget skade, det onde øje. I sådanne situationer hjælper ikke alternative metoder såvel som konservativ behandling. Derfor, før du anvender denne eller den anden sammensværgelse og bøn, skal du først finde ud af den rigtige årsag til udseendet af ubehag.

Det vil være muligt at befri sig ved hjælp af magi fra smertefulde fornemmelser i hovedet, hvis alle anbefalinger vedrørende udførelse af ritualer følges.

Den vigtigste er, at alle ritualer, hvis handling er rettet mod at helbrede kroppen fra en bestemt sygdom (hovedpine, tandpine, svimmelhed osv.), Skal udføres med en aftagende måne. Nattlysets energi i denne fase vil bidrage til realiseringen af ​​det ønskede.

Med konstant smerte i hovedet

Den verden, hvor jeg bor, er pålidelig og bæredygtig. Jeg føler mig sikker og stabil i denne verden.

Jeg er selvsikker på mig selv. Alt går efter planen i mit liv.

Jeg er helt rolig. Der er altid klare tanker i mit hoved.

Jeg ved med sikkerhed, hvad jeg vil, og jeg ved nøjagtigt, hvad jeg skal gøre. Lethed, klarhed, friskhed i hovedet.

Jeg har lyst til i ungdommen igen, jeg er mobil, munter, let at klatre. Der er kun behagelige fornemmelser i mit hoved.

Min gåtur er fast. Jeg står fast på mine fødder.

Mit hoved er absolut sundt. Alle cerebrale kar, alle nerveceller fungerer fint.

Hovedet er perfekt sundt. Ungdom og helbred vender tilbage til alle celler, kar, muskler, nerver.

Musklerne i nakken og hovedet slapper af. De er i god form..

Muskelfri muskler frigiver blodkar og nerver. Skibe og nerver er gratis.

Skibene er i en normal, tonus-afslappet tilstand. De trækkes sammen naturligt og let i henhold til hjerteslag..

Blod flyder let til hjernen. En sund hjerne forsynes godt med ernæring og ilt og fungerer godt.

Sunde cerebrale kar er stærke, elastiske og jævnt åbne i hele længden. Sunde kar af en sund hjerne fungerer fint.

Jeg har det godt. Jeg står fast og støt på jorden.

Jeg går selvsagt min egen vej i livet. Universets sunde energier understøtter mig.

Lægemiddelfremmende bøn

Bønstekster kan ikke kun bruges
som en enkelt metode til forbedring af tilstanden. Normalt læses bønner for,
at øge effekten af ​​medicin, som en person har ordineret
behandlende læge.

Ofte hjælper ceremonier, der sigter mod at slippe af med hovedpine, til at styrke effekten af ​​medicin. Sådanne bønner inkluderer en besked til Jomfruen.

For at berolige smerter kan en bøn læses mentalt og rense dit sind for syndige tanker. Hvis du har mulighed for det, er det bedst at tænde et lys, der er købt og indviet i kirken.

Derudover er det nødvendigt at gentage “Vor Fader” tre gange før læsning. Repræsentanter for Præsten anbefaler at huske alle de nødvendige bønner udenfor, da de kan bruges absolut overalt. Så til dette formål kan du bruge flere indstillinger på én gang:

 • ”Jomfru Maria, rens mit hoved fra smerter, pålagte og destruktive tanker. Amen ";
 • ”Salig jomfru, give mig beskyttelse mod smerter i hovedet og syndens tjære”;
 • ”Jomfru Maria, lad hovedpinen sænke, men troen forsvinder ikke”.

Ingen grund til at læse dem alle, selv en er nok. Det vigtigste er, at stærk bøn skal læses oprigtigt og komme fra hjertet.

Fjern hovedmigræne ved sammensværgelse

Hvis du lider af migræneanfald, skal du gøre det. På en hvilken som helst dag med den forbigående måne skal du tænde et lys foran ikonet af Panteleimon healeren (og du skal have det!), Læse beder fra vores Fader og Panteleimon healeren.

Jeg vil, Herre, være fyldt med din kraft og ånd i kroppen / a /, og mit hoved tåler ikke uudholdelige pine, for din styrke vil hjælpe mig og bringe befrielse Fra pressende kropsmerter og lethed vil give guddommelig.

Smerten vender aldrig tilbage til mit hoved. Jeg ligger ikke med mit syge hoved, bange for at bevæge mig.

Der er ingen glemsel fra smerter, og kun Guds hjælp vil redde mig og give fremtidig helbredelse. Jeg vil takke Herren dag og nat for deres hjælp.

Jeg vil altid gøre dette, og min smerte vil passere.

Fjern hånden fra hovedet og fastgør det til hjertet. Hovedpine stopper øjeblikkeligt.

Der er ingen smerter i hovedet, der er ingen knogler, knogler. Der er ingen smerter i hovedet på knoglen, ingen sygdom i hjernen. Du må ikke banke sygt blod, ikke bryde dine templer, ikke lide slaven (navn). Da der er en lys søndag, har det været og vil være,

Så sundheden for den voldsomme slavehoved (navn) vil være for evigt og altid..

I hovedet af en frodig, ikke smerteben.

Der er ingen smerter i hovedet på knoglen, lidelser i hjernen.

Banke ikke syge blod, ikke bryde dine templer,

Guds tjener (navn) lider ikke.

Hvor lys søndag er, var og bliver,

Det samme gælder sundheden for det voldsomme hovede af Guds tjener (navn)

Vil være for evigt og altid.

Hvordan man uafhængigt kan tale om iskias ved hjælp af en sammensværgelse og hvor hurtigt denne sammensværgelse vil hjælpe, fortæller vi i dag og lærer en enkel ritual til behandling af rygsmerter med radiculitis. Hvis du lider af iskias og rygsmerter ikke giver hvile, denne enkle magiske ritual med uafhængig læsning af ordene i bønnen om sammensværgelsen med radiculitis hos mange mennesker lindrer smerter i korsryggen første gang.

Hvis du fik iskias i blæsende vejr, skal du gå ud og 4 gange nord, syd, øst og vest læse ordene om en sammensværgelse mod rygsmerter (nedre del af ryggen) imod

Behandling af ondt i halsen og ondt i halsen med en sammensværgelse kan udføres uafhængigt af vand. For at forbruge vand fra en ondt i halsen og skylle med vand kan en ondt i halsen hurtigt lindre smerter og helbrede en ondt i halsen på 1 dag.

Afhængig af en voksen eller et barns alder, hæld et kar med vand, så der er nok vand til 3 skylninger i halsen: morgen, frokost og aften og altid en halv time før måltider. Tag en dåse vand med din venstre hånd bag bunden, og med din højre hånd, der dækker toppen, skal du sige sammensværgelsens ord til behandlingen.

At tale en syg ryg vil hjælpe en sammensværgelse af rygsmerter, som patienten skal læse på egen hånd. Dette er en meget enkel og effektiv måde at behandle en ond ryg med en sammensværgelse, som tilrådes at prøve alle landsbyhelbredere og jordemødre. For at læse sammensværgelsen skal patienten lægge ryggen på enhver tærskel i sit hus og fortælle sammensværgelsen, så ryggen ikke

Fire stærke sammensværgelser fra obsessiv hovedpine

Vil være for evigt og altid.

Hovedpine kan betragtes som den mest irriterende lidelse, der gør en person irriteret, svag og sårbar. Meget ofte forårsager dette fænomen en ændring i vejr, overarbejde eller andre lignende faktorer, som ikke er anerkendt af medicinen. Og hvis årsagen ikke er magi, er sammensværgelser fra en hovedpine undertiden det eneste effektive middel.

Det vil være muligt at befri sig ved hjælp af magi fra smertefulde fornemmelser i hovedet, hvis alle anbefalinger vedrørende udførelse af ritualer følges.

Den vigtigste er, at alle ritualer, hvis handling er rettet mod at helbrede kroppen fra en bestemt sygdom (hovedpine, tandpine, svimmelhed osv.), Skal udføres med en aftagende måne. Nattlysets energi i denne fase vil bidrage til realiseringen af ​​det ønskede.

Fjern hovedmigræne ved sammensværgelse

Brænd knuden på plads. Forlad uden at se tilbage. Tag et saltbad derhjemme som beskrevet ovenfor..

Hovedpine bønner

Alle har hovedpine, denne ubehagelige situation kan påvirke en person til enhver tid. Og det er ikke altid klart, hvad der forårsagede lidelsen, hverken en fysiologisk lidelse, eller dette er en manifestation af Herrens straf. Alle mennesker løser problemet på forskellige måder, nogle går straks til hospitalet, andre prøver at lindre smerter ved at tage et par piller, og andre behandles med urtete. Og hver af disse metoder har bestemt en ret til at eksistere. Men der er metoder, som ikke er alle kendte, men de hjælper også med at afhjælpe sundhedsmæssige problemer. Bøn for hovedpine - hvad er dens formål?

Hvad er kraften i bønner, og hvordan de hjælper med at slippe af med hovedpine

Det faktum, at bønner indeholder en særlig magt, er ingen nu i tvivl om. Alle tror på det store mirakel ved et magtfuldt ord, og overalt vil folk tage et stykke af denne storhed for sig selv og bede om Guds hjælp gennem en bøn om at slippe af med hovedpine. For eksempel kan du helhjertet henvende dig til Panteleimon helbrederen og bede ham om at hellige sig selv med velstand og lindre hovedpine. I dette tilfælde læses følgende bøn:

Ældre Panteleimon, velgørende helgen!
I vor Guds himmelske Fader
du bad om universel menneskelig sundhed.
Hør min ydmyge bøn,
Jeg beder om Herrens nåde.
Hvordan Gud barmhjertig frelste os fra den onde besværgelse,
så du helbrede min hovedpine.
Må min bøn blive hørt.
Amen!

Selve bønnen skal gentages flere gange, en person i sjælen vil føle det, når det er nok. Men dens kraft strækker sig kun til dem, der oprigtigt tror på Gud. De, der ikke har åbnet deres hjerter for tro, vil opleve mærkelige fornemmelser, fordi de søger hjælp fra en styrke, som troen absolut ikke har.

I nogle situationer kan du forstyrre Guardian Angel med din anmodning, fordi hver af os har denne beskytter, der er givet af Gud, fra fødslen. Han vil bestemt svare på andragendet og hjælpe med at besejre hovedpinen. At sige en sådan bøn er kun nødvendig, hvis en persons humør er behagelig og rolig:

Bøn til værgeenglen
Min engel, guddommelig værge,
hvordan redder du mig fra problemer,
hvordan foreslår du de rigtige måder,
så hovedpine lindrer mig,
Guds tjener (navn).
Amen!

Anmodningen, der blev rettet til forbønnen, skal dikteres af hjertet. Og hvis en person i en individuel forståelse virkelig ønsker at ændre teksten i sig selv lidt, er der intet galt med det. Fordi sødmen her ikke er så meget i selve ordet som i tro.

Bøn, der øger virkningen af ​​medicin

Bøn for hovedpine kan ikke æres ikke kun som det eneste middel til helbredelse, men i de fleste tilfælde hjælper det med at øge effekten af ​​apoteksmediciner, som en læge har ordineret en person til. Som sådan en bøn kan man betragte budskabet til De Allerhelste Theotokos. Når alt kommer til alt er en hovedpine alles problem, det ser ud på grund af stressede situationer, oplevelser og den konstante kamp for godt og ondt, der opstår i den menneskelige sjæl. Der er mange måder i hellig ortodoksi at bede om hjælp, men bønnen rettet til Guds Moder er en af ​​de mest magtfulde.

For at hovedpinen skal stoppe så hurtigt som muligt, skal bønnen læses for sig selv, behagelig og rense dine tanker om alt syndigt. Du skal læse den foreslåede tekst flere gange i træk. Hvis der er en sådan mulighed, kan du tænde et vokskirkelys, fordi det at observere flimringen af ​​dens flamme vil hjælpe med at opnå åndelig enhed med de højere kræfter. Du skal bare se på ilden og prøve ikke at tænke på andet end en bekymrende hovedpine. Og så vil alle problemer forsvinde, følelsen af ​​irritation og deprimerende træthed forsvinder.

Før du læser bønnen rettet til Jomfruen, er det nødvendigt at læse vores Fader flere gange, dette kan gøres både hjemme og på arbejdet. Og hvis sygdommen ikke findes i et hjemligt hyggeligt miljø, men ved et kontor - er det ikke nødvendigt at have et lys ved hånden. Bekendere anbefaler udenrig at huske bønner, og derefter fjerner de hovedpinen uden indblanding, hvilket giver personen en chance for at vende tilbage til det normale liv. Umiddelbart før du læser selve bønnen, er det nødvendigt at sige følgende sætninger:

 • ”Velsignede Jomfru Maria, afhjælp min hovedpine, højt blodtryk og en stærk indsats. Amen ";
 • ”Jomfru, jomfru, rens mig for onde tanker og smerter, der er pålagt. Amen ";
 • ”Velsignede Jomfru Maria, mindsk smerter i hovedet og dumhed i panden. Amen ";
 • ”Velsignede jomfru Maria, lad hovedpinen forsvinde, men troen på Kristus falder ikke. Amen ";
 • ”Velsignede Jomfru Maria, beskyt mig mod syndig tjære og hovedpine. Amen".

Der er ikke behov for at liste dem alle op, det vil være nok til og med en, men kommer fra det menneskelige hjerte.

En bøn om helbredelse fra en hovedpine rettet til døberen John

St. Johannes blev frataget sit hoved ved ordren fra den kendte Herodes, der forestillede sig en stor konge. Hans billede præsenteres for mennesker i en kanonisk form - den lidendes hoved, afbildet på ansigterne, indebærer en appel til Johannes Døber med en anmodning om at berolige hovedpinen. Som en angrende predikant vender de sig ofte til ham i forsøg på at finde deres egen omvendelse. I de russiske lande blev helgen ikke kun spurgt om menneskets race, men søgte også hans velvilje for afgrøder og frugtbarhed, med hans navn indviede de bikuber i bigården.

Teksten til bønnen i moderne tilpasning ser sådan ud:

”For Kristus baptist, forkynnelse om omvendelse! Han foragter ikke den angrende, men ved at copulere med himlenes hyl og bede til Herren om en forandring, uværdig, foragtelig, svag og trist i mange uheld i en øde, urolig af stormfulde tanker i mit sind. Da jeg er et hul til onde gerninger, på ingen måde at have en ende på syndig skik, bliver jeg spikret, fordi mit sind er en jordisk ting. Hvad jeg vil gøre, gør vi ikke. Og til hvem skal jeg flygte, lad min sjæl blive frelst? Tokmo til dig, Saint John, navn nåden, som foran Herren, ifølge Jomfruen, der er flere født af alle; du har været privilegeret, hvis du berører toppen af ​​Kristi konge, høger verdens synder, Guds Lam, beder om din syndige sjæl, og fra nu af vil jeg i de første ti timer bære en god byrde og acceptere bestikkelse fra sidstnævnte. Til hende, baptisten af ​​Kristus, en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første i nåde martyr, fastere og eremitter, en mentor, renhed til Kristi lærer og nære ven. Jeg beder dig, jeg ty til dig, benægter mig ikke fra din forbøn, men omvend mig, efter at have lidt mange synder, forny min sjæl ved omvendelse, som ved den anden dåb, mere end høvedsmanden for dig, ved dåb bade forfædres synd, ved omvendelse rense en fra skidtarbejdet. Du skal rense med dræbt syndene fra de vanhelligede og tvinge dem til at stå i og endda lidt dårligt ind i himmelriget. Amen".

Bøn for de syge, som vil hjælpe i andragendet om lindring af smerter hos familie og venner

Ortodokse bønner om hovedpine er ikke kun rettet til de hellige, men også til Herren Jesus Kristus selv:

Troparion, stemme 4.
”Den hurtige i forbøn er en, Kristus, den hurtigste ovenfra, viser et besøg hos din lidte tjener og befri fra lidelser og bitre sygdomme; og oprejst i pindsvin Petya Ty og herlighed ustanseligt med Jomfruens bønner, den ene menneskekærlige.

Kondak, stemme 2.
”I sygdoms sengen, som lå tidligt og dødeligt såret, rejste han nogle gange Esi, Frelser, Peters svigermor og slappede af på en nosimago seng; besøg og helbrede lejesoldaten og nu: Du er den eneste, der lider af sygdomme og sygdomme af vores art og er alt mægtigt, som Mnogomoliviv ".

Der er også en meget stærk bøn, som helt sikkert vil hjælpe med kroniske migræner og smerter, der er vist hos en person som et resultat af en traumatisk hjerneskade:

”Herre, den Almægtige, hellig konge, straffe og ikke dræb, bekræfter den underordnede og hæv de overvældende, kropslige mennesker til at rette sorg. Vi beder dig, vores Gud, din tjener (navn) vil uden barmhjertighed besøge tilgivelse. O Herre, lad din læge styrke komme ned fra himlen, røre ved liget, slukke ildtårnet, temme lidenskaben og al svaghed, der lurer, vær din tjeners læge (navn), hæv ham op fra sengen til den syge, og fra bitterheden er hel og velsignet, velsigne kirken og gør din vilje. Din er der, et pindsvin af barmhjertighed og frelse, vores Gud, og til dig glor vi os. Til Faderen og Sønnen og Helligånden, nu og altid og for evigt og altid. Amen".

Skeptisme eller vantro

Video (klik for at spille).

Mange mennesker forholder sig til bønens kraft med ekstrem forsigtighed, fordi de absolut ikke tror på muligheden for at slippe af med hovedpine på en sådan ikke-triviel måde. Gud garanterer ikke nogen, at hans bøn heler. For at komme dig, er du bestemt nødt til at tro på, hvad du laver. En troende lever i hver enkelt menneskes sjæl, det gjenstår kun at henvende sig til ham med en anmodning.

Sådan læses en hovedpine-sammensværgelse

En hovedpine-sammensværgelse betragtes som effektiv; folk har brugt det siden oldtiden. Traditionel medicin benægter muligheden for at behandle hovedpine med sammensværgelser. Det er vigtigt at forstå, at disse konspirationer ikke behandler hovedpine forårsaget af alvorlige sygdomme, men kun lindrer symptomer. Derfor, hvis hovedet gør ondt systematisk, er det nødvendigt at udføre kompleks behandling. Der er hovedpine forårsaget af ændringer i vejret, en tømmermænd, overarbejde, mangel på søvn, mangel på frisk luft eller andre faktorer. Måder at lindre sådanne smerter er ceremonier ved hjælp af magiske egenskaber.

Undertiden er årsagen til hovedpine et spejl, der er placeret på et niveau, hvor en del af ansigtet reflekteres. For at fjerne en sådan hovedpine er det nok at placere et spejl, så ansigterne fra alle familiemedlemmer reflekteres fuldt ud.

Sådan fungerer hovedpine-sammensværgelser

Hyppig hovedpine reducerer ydelsen, forstyrrer koncentrationen, forårsager irritation og aggression.

Under langvarige smerter falder en persons interesse i alt, irritabilitet og utilfredshed øges. Disse symptomer bør ikke ignoreres - dette kan føre til negative konsekvenser. Du skal straks konsultere en læge og begynde behandlingen.

Den mest effektive kraft, når man udfører magiske ritualer, er vand, der kan absorbere negativ energi og helbrede patienten. Derfor læses størstedelen af ​​baktalningen i vandet.

Et meget vigtigt punkt, når man læser bønner, er healeren og patientens tro på ritualens styrke og effektivitet.

Effekten af ​​hexen påvirkes af healerenes styrke og viden. En erfaren healer vælger en ceremoni for en person individuelt.

Sådan læser du et plot for smerter i hovedet

Der er visse regler for læsning af hovedpine-sammensværgelser:

 1. Handlingen er maksimal effektiv, hvis den læses af en anden person. Erfarne healere kan stave sig selv.
 2. Under ceremonien skal den syge ligge på sengen. I det rum, hvor ceremonien afholdes, skal der være stilhed og skumring (vinduer er lukket, gardiner eller persienner sænkes).
 3. De beder med hænderne på hovedet. Hvis ceremonien udføres uafhængigt, skal du massere i templets område i en cirkulær bevægelse.
 4. Ritualer og ritualer rettet mod behandling anbefales til den aftagende måne.
 5. Under ritualet opgiver de alle fremmede tanker og fokuserer på det ønskede resultat..
 6. Konspirationens ord udtales med hjertet klart, selvsikkert uden tøven.
 7. Følg de rituelle instruktioner tydeligt..
 8. Intet skal være distraherende under ceremonien. Sluk for telefoner, computer, tv og andre husholdningsapparater.
 9. Ingen ritualer for nysgerrighed.

Dette er de grundlæggende regler, der skal følges, når man udfører ritualer..

Konspirationer for at forhindre hovedpine

Følgende er de mest effektive og effektive sammensværgelser til behandling af hovedpine.

Et plot mod svimmelhed og hovedpine med en kniv med et træhåndtag

Der er flere måder at hjælpe med at slippe af med hovedpine og har vist sig at være effektive i praksis..

Metode 1

Ceremonien udføres ved daggry torsdag. Ved hjælp af en kniv med et træhåndtag kører de på tværs over patientens hoved og læser ordene:

Efter ritualet indpakkes kniven i rød klud og fjernes fra nysgerrige øjne..

Metode 2

De tager en kniv med et træhåndtag på det punkt, og med et håndtag døber de hovedet og udtaler:

Efter at have læst, tag tre slurker med hellig vand.

Metode 3

En sammensværgelse eliminerer langvarig migræne. Tag en kniv med et skarpt blad og et træhåndtag, og kør over hovedet med uret med ordene:

Derefter pakkes de kniven i et håndklæde, som de plejede at bære påskekager til påske og gemme sig på et hemmeligt sted. Denne magiske egenskab vil være en beskyttelse mod sygdomme, der er afskåret med en kniv..

Sammensværgelse fra en hovedpine fra Natalya Stepanova

Den sibirske healer Natalya Stepanova har også effektive sammensværgelser mod hovedpine.

Mulighed 1

Gentag straks en bøn:

Derefter udtrykkes ordene:

Valgmulighed 2

Ved hjælp af en ceremoni lindrer de hovedpine på egen hånd.

De siger det på vandet, som vasker dit hår eller siger, mens du vasker dit hår:

Gentag ordene, indtil de er færdige med shampoo.

Konspiration af hovedpine

Det sker så, at en hovedpine pludselig indhenter det forkerte tidspunkt. Hvis der ikke er nogen medicin til rådighed, hjælper den næste ritual..

De går på pension i et separat rum, hvor ingen vil forstyrre. Gnid håndfladerne mod hinanden for at holde dem varme. Dæk dine øjne med håndfladerne og sig:

Eller læs tre gange:

Forestil dig, hvordan smerten forsvinder, mens du læser.

Springvand hovedpine plot

Med bankende smerter, der intensiveres med spænding og ledsages af kvalme, hjælper følgende plot med springvand.

Metode 1

For større effekt udføres en ritual ved daggry. Hæld rent kildevand med håndfladerne og drys det på dit hoved med ordene:

Metode 2

Fra sensationen, når hovedet er som om det er klemt af en skruestik, hjælper følgende ritual. De satte en glasbeholder i midten af ​​bordet, hæld kildevand i den og tænder lys på fire sider af glasset. Læs ordene:

Eller sådanne ord:

Efter at have læst, sluk stearinlysene med vand. Når det er mørkt i rummet, udtales følgende ord:

Det resterende vand efter ritualet hældes på gaden, helst på planter.

Metode 3

Til ritualet har du brug for ikonet St. Panteleimon, et kirkelys, en gennemsigtig glasbeholder med kildevand.

Tænd et stearinlys og sæt det foran ikonet.

De læser bønnen ”Vor Fader” tre gange og en gang bønnen til Saint Panteleimon:

Spray med charmed vand på bagsiden af ​​patientens hoved og pande. Brug våde fingre tre gange med uret rundt om hovedet og siger:

Vandet, der er tilbage efter riten, drikkes til den sidste dråbe.

Metode 4

De siger et glas kildevand med ordene:

Drik derefter vand.

Metode 5

Metoden hjælper med alvorlig hovedpine. De tager et glas kildevand, dypper fingrene og sprøjter det på patientens hoved med ordene:

Sammensværgelse fra hovedpine på en kluddukke

I dette ritual tager en kluddukke al hovedpine væk. Det vigtigste er at fremstille dukken selv ved at binde flere vævstykker (fra en hvilken som helst ting af patienten), så de ser ud som en person. Kan tegne øjne, mund, næse.

De lægger dukken foran sig, ser på den, udtaler ordene:

Eller sådanne ord:

Efter læsning kastes dukken i floden eller begraves under et træ. Det er okay, hvis nogen finder - smerten vil ikke gå til ham.

Rå æg Hovedpine Conspiracy

De tager et frisk hjemmelavet æg og kører rundt om patientens hoved med uret i flere minutter med ordene: Når ægget ruller, vil det ikke vende tilbage, og hvor det ruller, er der ingen smerter. Amen.

Kirkens stearinlys sammensværgelse

Fra konstant hovedpine kan du slippe af ved hjælp af ritualer med kirkelys.

Mulighed 1

Ritualet udføres efter solnedgang på den aftagende måne. De trækker sig tilbage til værelset og åbner gardinerne. De lagde tre mønter med en lille kirkesamling i form af en trekant. Bag dem er tre stearinlys købt i en kirke. Ledig plads skal forblive i midten af ​​trekanten og derefter gå i seng.

Tidligt om morgenen satte en glasbeholder med hellig vand midt i trekanten af ​​mønter. De tænder stearinlys og siger bøn ”Vor Fader” og bøn til Saint Panteleimon tre gange:

Derefter udtrykkes ordene:

Efter at have læst, drys hovedet med charmed vand og tag tre slurker. Det resterende vand hældes på jorden.

Valgmulighed 2

For den næste ritual går de tilbage i seng. De tager et tændt kirkelys i deres højre hånd og repræsenterer mentalt det ønskede resultat. Udtale:

Derefter slukker de stearinlyset og ligger stille i flere minutter..

Valgmulighed 3

Ved det første tegn på hovedpine hjælper følgende ritual. Et stearinlys købt i en kirke er indpakket i en klap af naturligt stof. Hold i hænderne og udtal:

Læg derefter en klap med et stearinlys under hovedpuden, og læg den på i 5-10 minutter. Stearinlys holdes under puden, indtil hovedpinen stopper.

Valgmulighed 4

I perioden fra 3 til 5 om morgenen samler de rent vand (forår eller brønd). De satte på bordet ikonet for den velsignede jomfru Maria og tænder et lys foran hende.

De vasker sig selv med indtastet vand med ordene:

De tør ikke ansigtet ud, og når det tørrer, slukker de lyset og sætter ikonet på dets sted. Døbt tre gange.

Hovedpine plot på en træ kam

En trækam-plot kan bruges hver gang hovedpine begynder.

Udtalt på en ny trækam, kæmning:

Ingen bør bruge den kædede kam.

Andre hovedpine sammensværgelser

Der er mange mere effektive konspirationer til at lindre forskellige hovedpine..

Fra klemme smerter i hovedet

Springvand (godt) eller hellig vand opsamles i en glasbeholder. De læser bønnen ”Vor Fader” tre gange om den og bønnen til Saint Panteleimon. Så siger de ordene: ”Jeg drikker vand til bunden, lad det beskytte mit hoved, fjerne sygdommen og heles fra sygdommen. Vand vil forlade jorden, det tager min smerte med det. ”.

Spray på panden og bunken med det fortryllede vand, og cirkel dit hoved tre gange med hånden. Drik det resterende vand.

Lindrende hovedpine hos kære

Brugt til at lindre smerter fra folk yngre:

Patienten døbes. Derefter skulle smerten mindskes.

Fra morgenpine

Hvis hård hovedpine plager dig, hjælper en effektiv sammensværgelse om morgenen. De vender sig mod den stigende sol og tegner en pegefinger på hovedet. Udtale:

Eller sådan en sammensværgelse:

Stærkt hovedpine ritual

Vask sig selv med koldt forår eller hellig vand. Et lys tændes, en saks og en plade placeres ved siden af ​​det. Udtal ordene:

En lille hårstreng afskæres fra patienten. Sæt ild på en stearinlys. Lad håret brænde i en plade og et stearinlys brænde ud. Asken kastes ud af vinduet med ordene:

Ask fra håret vaskes ned i drænet.

Hår plot

De læser på håret af en person, der har hovedpine. Kam langsomt og læg trådene. Saml det resterende hår på kammen i en kugle og læst på det:

En kugle brændes i en metalbeholder, og aske kastes ud af vinduet.

Hovedpine fra en tømmermænd

Om morgenen, så snart en person vågnede, skulle du gå til vinduet i øst og læse ordene:

Det er bedre for en kvinde at udtale ordene. Dette ritual lindrer også beruselse af kroppen..

Salt sammensværgelse

Salt klarer negativ energi og bruges ofte i magiske ritualer. Afsondret i et rum, der ikke bruges som soveværelse. De holder en håndfuld salt i deres venstre hånd og læser ordene:

Derefter vaskes saltet af med rindende vand. Tag et køligt brusebad.

Bøn til værgeenglen

Under en hovedpine kan du bede om hjælp fra Guardian Angel. De reciterer en bøn i en rolig tilstand:

Bøn hjælper kun, hvis ordene udtrykkes helhjertet og med den overbevisning, at Keeper vil løse problemet. Du kan rette ordene, styret af ønsker og hjertevind.

Hvornår er plotet

Healere og healere hævder, at virkningen afhænger af healerens styrke og patientens tro på sammensværgets magt.

Det er vigtigt at forstå, at hver person har energikraft - det vigtigste er at vække de skjulte evner i sig selv. Og effekten af ​​at læse magiske ord vil ikke tage lang tid!

I tilfælde af hovedpine forårsaget af ødelæggelse eller onde øjne samt alvorlige sygdomme, der kræver medicinsk behandling - er enkle ritualer ikke effektive.

Konklusion

Uanset hvilken hovedpine der forårsages, kan en sammensværgelse fra en hovedpine lindre eller fjerne symptomer, og i nogle tilfælde helbrede en ubehagelig lidelse. Det vigtigste ved ethvert ritual er healeren og patientens tro på grund af ritualet.

For at holde dit hoved spinde

Hovedpine sammensværgelse

Der er også specielle ceremonier, der hjælper med at lindre hovedpine. Sådanne ritualer blev vidt udøvet af vores forfædre, men i den moderne verden mister ikke deres relevans..

Der er flere nøglepunkter, du skal huske på, når du læser plot:

 • det er bedre, hvis den syge person og udøveren af ​​ritualet er forskellige mennesker;
 • ceremonien skal udføres i et mørklagt og stille rum;
 • under ritualet skal et vindue eller et vindue være åbent.

Meningerne er forskellige med hensyn til tidspunktet på dagen. Nogen foretrækker at udføre ceremonien om natten, og nogen foretrækker morgentimerne, når verden lige er begyndt at vågne op.

Et plot til indsnævring af hovedpine

Når hovedet er som om det er klemt i en skruestik, hjælper følgende ritual. Det er nødvendigt at placere et glas fyldt med kildevand i midten af ​​bordet og tænde kirkelys fra dets fire sider. Læs derefter handlingen:

Smerten er stærk, forbrænder af ild
mit lille hoved.
Hjælp mig vand,
kølig varme.
Tag min smerte til dig selv:
lad det spire græs,
blomster, træer.
Lad det være sådan! Amen!

Derefter skal du slukke lysene ved hjælp af charmevand. Når rummet springer ned i mørke, er det nødvendigt at sige: "Mørke er kommet, men hovedpinen er gået." Når riten er afsluttet, skal der hældes vand på gaden, helst på planter.

Sammensværgelse fra en skarp hovedpine

Hvis en hovedpine pludselig indhenter og på det mest uhensigtsmæssige øjeblik, vil en simpel sammensværgelse hjælpe med at slippe af med det. Det er nødvendigt at afsætte et par minutter, hvor ingen vil genere en person. Så skal du gnide håndfladerne mod hinanden og varme dem op. Derefter skal du dække dine øjne med dine hænder og sige:

Hovedpinen forlader mig.
Marshy kører gennem sumperne,
løber gennem de grønne enge,
vandrer gennem markerne, der lever spredt,
vandrer gennem de sneklædte sletter,
dyb flod svømmer,
uendelige hav forbigående.
Derefter gå til fods,
derefter på en hestevæddeløb
så min hovedpine.
Pinen er væk,
der og vejen til hende.

Når du læser handlingen, er du nødt til at forestille dig, hvad der sker, og føle, hvordan gradvis lettelse kommer. Jo bedre smerten visualiseres, desto mere effektiv fungerer ritualet..

Sammensværgelse fra hovedpine om morgenen

Hvis hovedet begynder at skade ondt efter søvnen, skal du sige disse ord:

Solen er steget,
jorden lyser op.
Smerten er smeltet og forsvundet.
Intet generer mig mere.,
og mit hoved gør ikke ondt om morgenen.
Lad det være sådan!

Det tilrådes at læse plottet, der kigger ud af vinduet.

Migræne-sammensværgelse

For dem, der er bekymrede for uærlige migræne, vil den rigtige ”livline” være en særlig konspiration. Du skal læse det i fuldstændig ensomhed og holde et tændt stearinlys i din højre hånd:

Ild brændende, brændende,
min hovedpine brænder.
Migræne forlader hverken ved døren eller ved vinduet:
det brænder, så det blev let
i mine tanker.
Og fra nu af lider jeg for evigt ikke
fra ufortjent smerte.
Alt brændte i ilden!

Efter at du har brug for at sprænge lyset og ligge i flere minutter med lukkede øjne.

Sammensværgelse fra enhver hovedpine

Dette ritual kan ikke udføres alene: det er nødvendigt at finde en assistent. Riten er som følger. Det er nødvendigt at tage en lille kniv ved kanten og døbe hovedet på den person, der lider af smerter med en pen, idet det siger:

Jeg døber dig, (navn),
til hovedpine.
Når solen står op hver dag,
og smerten forsvinder nu.
Hvordan månen vises på himlen,
så smerte er ikke længere.
At være klar og lys for hovedet,
lider ikke længere af smerter.
Amen!

Efter sammensværgelsen kan du give patienten 3 slurker med hellig vand.

Mange mennesker er ganske skeptiske over muligheden for at slippe af med hovedpine med sådanne ikke-standardmetoder. Der er faktisk ingen garanti for, at bøn eller sammensværgelse fungerer. Hvad er fangsten? For at hovedpinen skal forsvinde efter at have udtalt visse ord, skal du tro, at dette er muligt. Hver har en troldmand og en mystiker i sin sjæl: alt, hvad der er tilbage, er at vække ham.

Hovedpersonerne i sammensværgelsen

Forskere tilskriver oprindelsen af ​​de fleste sammensværgelser til de ældste tider, da folk animerede hele den omkringliggende naturlige verden og personificerede sygdomme og betragtede dem som "indtastning" eller "introduceret" i en person, "sendt" til ham. Derfor måtte de "skræmmes", "vaskes væk" eller "afskæres", "børstes væk", "bidt"... Ifølge mange lærde er de mest antikke typer af sammensværgelser sammensværgelsesordrer - udtalt med målrettet handling. Nogle gange er sammensværgelser bygget på analogien med den ønskede handling med det, der bemærkes i livet: "Når knuden tørrer, så lad kogene tørre".
Konspiraciernes "hovedpersoner" er forskellige. Ud over den vigtigste "person", det vil sige heleren selv, der kalder sig selv "Guds tjener" eller "Guds tjener" (nogle gange med tilføjelse af et navn), samt genstandens fortrolighed (patienten er "Guds tjener"), er der to store grupper af karakterer. Hver gruppe har sin egen handelskreds, sine egne funktioner. Først og fremmest er det de "personificerede" sygdomme eller tilstande i sig selv, bærerne af det onde: tolv søstre, feber, scrofula, natlygter eller midnat, kryb - krybby, længsel, tørhed. Der var åbenlyse sygdomme, der blev udpeget objektivt - kog, byg, køl, hår.
Af stor betydning ved sammensværgelser er optælling af kroppens dele, hvorfra sygdomme udvises: fra et voldsomt hoved, klare øjne, sorte øjenbryn, fra et ivrigt hjerte, let lunger, varmt blod osv. De angiver også, hvordan de skal gå: ”Gå til næseborene, fra næseborene til hovedet, fra hovedet til det sorte hul, fra det sorte hul til halen, fra halen til jorden”.

Hovedpine bøn

Kraften i bøn er uden tvivl. Og kraften i hellige ord kan stilles til tjeneste for at slippe af med hovedpine.

Bøn til Saint Panteleimon

Du skal oprigtigt henvende dig til Saint Panteleimon for at få hjælp og recitere en bøn:

Ældre Panteleimon, velgørende helgen!
I vor Guds himmelske Fader
du bad om universel menneskelig sundhed.
Hør min ydmyge bøn,
Jeg beder om Herrens nåde.
Hvordan Gud barmhjertig frelste os fra den onde besværgelse,
så du helbrede min hovedpine.
Må min bøn blive hørt.
Amen!

Disse ord kan læses så mange gange som nødvendigt. At ty til bøn er kun for troende mennesker. Ateister vil i det mindste føle sig underlige og vende sig mod kræfter, hvor de ikke tror på hjælp.

Bøn til værgeenglen

Du kan appellere til intercessoren, som enhver person har. The Guardian Angel vil svare på anmodningen og lindre hovedpine. Bøn skal læses, mens du er i et roligt humør:

Min engel, guddommelig værge,
hvordan redder du mig fra problemer,
hvordan foreslår du de rigtige måder,
så hovedpine lindrer mig,
Guds tjener (navn).
Amen!

Ord, der er adresseret til Guardian Angel, skal komme fra hjertet. Derfor kan bønens tekst ændres efter eget skøn.

Kapitel 1 Hovedpine Conspiracies

Det er ingen hemmelighed, at en hovedpine, migræne, der så ofte forekommer på det forkerte tidspunkt, kan bringe enhver person ud af ro i sindet og balance. Især hvis en person beskæftiger sig med mentalt arbejde, kan et angreb af hovedpine være uudholdeligt.

Hovedpine manifesterer sig i mere eller mindre svær smerte i kraniet. Årsager til hovedpine kan være andre sygdomme i din krop, såvel som en stigning eller fald i blodtrykket. Det kan også forekomme som et resultat af svær fysisk overarbejde eller nervøs chok. Du kan ganske enkelt forklare hovedpinen med dårligt vejr eller magnetisk storm. Et akut anfald af hovedpine kan hurtigt aftage, hvis du tager den rette medicin og kan vare ret lang tid.

Om migræne siger de i modsætning til hovedpine følgende: ”Dette er en meget hyppig og almindelig type hovedpine. Det er kendetegnet ved pludselig begyndelse af hovedpine, der normalt kun dækker en del af hovedet. Udviklingen af ​​et migræneanfald ledsages af en følelse af svaghed, døsighed, kvalme og flimrende stjerner foran øjnene. Sammen med dette opstår irritabilitet, opkast, intolerance over for støj og skarpt lys og skarp lugt. Årsagerne og varigheden, som en hovedpine, kan være meget forskellige. ”.

Sammen med de traditionelle metoder til at slippe af med hovedpine er der forskellige magiske midler. Vi vil tale om, hvordan man kan overvinde denne smerte ved hjælp af sammensværgelser. Oftere end ikke bruges sammensværgelser ikke separat, men sammen med nogle magiske handlinger, ceremonier. Således får de en meget mere markant rolle..

Som du ved, kan sammensværgelser ganske enkelt udtales som en bøn, kan læses på vand (hellig), kan bruges på afkok af medicinske urter (som mange healere og healere gjorde), og som sagt ovenfor ved hjælp af forskellige manipulationer og ritualer.

Hvis du har lidt en hård hovedpine, kan du læse følgende sammensværgelse: ”Jeg vil bede til Gud, jeg vil tilbe det hellige miljø, for en gudstjener (Guds tjener) (navn) vil jeg udtrykke en ømhed fra mit hoved. Guds mor gik, hun bar en gylden bøjle, hun begyndte at tænke og gætte, ligesom en gudstjener (Guds tjener) (navn) fjernede et ømhed fra hovedet. Jeg vil irettesætte dig, jeg vil irettesætte dig fra et krøllet hoved, fra klare øjne, fra glatte skuldre, fra et rodet ansigt, fra et bredt hjerte, fra rødt blod, fra gul knogle, fra blå årer, fra alle årer, fra en lige ryg, fra en stærk lende, fra en levende mave, fra en blære, så du ikke står i smerter, ikke stikker i ørerne, tør ikke din krop og nedbring ikke Guds tjener (Guds tjener) (navn). Amen. Amen. Amen".

Derefter skal du krydse dig selv tre gange og vaske dig selv med hellig vand..

Følgende sammensværgelse skal læses tre gange: ”Herre Jesus Kristus, Guds søn, vær barmhjertig med os! I Herrens tempel sørger du ikke, Guds tjener (Guds tjener) (navn) skader ikke det lille hoved, nu og for evigt, for evigt og altid.

Denne sammensværgelse skal udtales ved solnedgang og vende sig mod ham: "Solen er op ad bakke, og hovedpinen er op ad bakke!"

Prøv følgende sammensværgelse: ”Han bøjede sit hoved på det hellige krusifiks - og enhver form for kraft, synlig og usynlig, bøjede sig for dig og knuste deres hoved og magt, hovedets lydige, ømme fra synder. Du er nu, Herre Gud, hvis du vil, se din tjener (tjener) (dit) (navn), der har bøjet (bøjet) dit hoved, knus min hovedpine, mit hoved, helbred fra sygdommen, der rammer hende. Som du er, vores hoved og dit hoved vores helbred, og vi pryder din herlighed.

Du kan plante verbena i jorden blandet med hår og hælde vand fra hovedet ved at sige: ”Jeg planter verbena dybt i jorden, jeg planter hår fra mit hoved, jeg vander det med hellig vand, jeg lindrer mit hoved af smerter. Som en verbena forlader dybt i jorden, så al smerte fra hovedet forlader med mit hår. Amen".

Hvis en hovedpine er hårdt plaget, skal du hælde vand over dit hoved tre gange: "O Adonai, lever og hel din tjener".

Hovedpine er en gener, som alle er nødt til at møde. Forskellige mennesker har forskellige tilgange til behandling af en sådan lidelse. Nogen går straks til lægen, nogen tager Analgin-tabletten eller så hurtigt som muligt brygger urtete. Men der er mindre kendte metoder til at håndtere hovedpine. Hvad er de?

Dizzy plot

For at hjælpe dig med at tackle svimmelhed skal du læse stærke sammensværgelser som et supplement til hovedbehandlingen. Jeg beder Dem om ikke at ignorere behandlingen af ​​læger.

Mine frygt, mit hoved roterer ikke kun fra succes.

Det er muligt, at du reagerer på vejret, nervøse frygter.

Få nok søvn, er bange for noget.

Kun en læge kan stille en nøjagtig diagnose.

Vær venlig at vide om det.

Gå til den ortodokse kirke og køb 13 lys.

Ankommer hjem, afsondret i et aflåst rum.

Tidspunktet for dagen og månefasen betyder ikke noget.

Tænd alle stearinlys.

Forestil dig mentalt en selvsikker, ikke rystende gang.

Al den frygt, der kæber dig, er allerede forsvundet.

Ud af det blå falder du ikke.

Fortsæt med gentagen og selvsikker hærdning af stærke magiske svimmelhedskonspirationer.

I et øde sted svimler jeg ikke, af frygt vil jeg ikke starte. Lad hovedet ikke snurre lejren, al frygt er bedrag. Lad det være sådan. Amen! Amen! Amen!

Når jeg træder med foden, vil jeg helt sikkert gå, jeg falder ikke ind i hovedet. Lad vejret fra vejret ikke springe, den lumske fjende væver ikke på vejen. Lad det være sådan. Amen! Amen! Amen!

Sammensværgelse fra en skarp hovedpine

Hvis en hovedpine pludselig indhenter og på det mest uhensigtsmæssige øjeblik, vil en simpel sammensværgelse hjælpe med at slippe af med det. Det er nødvendigt at afsætte et par minutter, hvor ingen vil genere en person. Så skal du gnide håndfladerne mod hinanden og varme dem op. Derefter skal du dække dine øjne med dine hænder og sige:

Hovedpinen forlader mig.
Marshy kører gennem sumperne,
løber gennem de grønne enge,
vandrer gennem markerne, der lever spredt,
vandrer gennem de sneklædte sletter,
dyb flod svømmer,
uendelige hav forbigående.
Derefter gå til fods,
derefter på en hestevæddeløb
så min hovedpine.
Pinen er væk,
der og vejen til hende.

Når du læser handlingen, er du nødt til at forestille dig, hvad der sker, og føle, hvordan gradvis lettelse kommer. Jo bedre smerten visualiseres, desto mere effektiv fungerer ritualet..

Konspirationsformler

Der er mange permanente elementer, revolutioner og billeder i de vigtigste dele af konspirationer. Disse stabile udtryk kaldes formler. Af dem, ligesom mursten, er "bygningen" af teksten bygget. De stabile formler for sammensværgelser var bønudtryk, som normalt åbner eller afslutter sammensværgelsen: "I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn", "Herre Gud, velsigne Faderen", "Nu og altid, for evigt og altid", "Amen ".
Sammensværgelser blev normalt arvet: fra far eller mor til søn eller datter, fra svigermor til svigerdatter osv. Der var også en overbevisning om, at sammensværgelsen, som en "stor viden", skulle overføres til en troldmand før døden, fordi ellers "Han vil dø hårdt." For at gøre dette var det nødvendigt at tage den anden person i hånden: overførsel af viden fandt således "uden for den materielle kontekst".
Men healeren kan kun konspirere op til en bestemt alder, mens han er fysisk aktiv, koger vitalitet i ham. Den eksterne manifestation af dette er tilstedeværelsen af ​​sunde tænder, synsskarphed. I nogle områder af Rusland antages det, at sammensværgelser ikke kan videregives til en ældre person, ellers mister konspirationens plot magisk magt.
Og videre. Naturligvis kan konspirationer ikke betragtes som et fænomen, der er i modstrid med medicinske ideer og metoder. De er i tråd med løsningen på de samme opgaver, som den ortodokse medicin sætter sig. Men de bør betragtes som komplementære til traditionelle medicinske og psykologiske behandlingsmetoder, hvis de ikke er i modstrid med eksisterende almindeligt accepterede anbefalinger og normer.

svimmelhed

Den verden, hvor jeg bor, er pålidelig og bæredygtig. Jeg føler mig pålidelig og stabil i denne verden. Jeg er selvsikker på mig selv. I mit liv går alt efter planen. Jeg er helt rolig. Der er altid klare, klare tanker i mit hoved. Jeg ved med sikkerhed, hvad jeg vil, og jeg ved nøjagtigt, hvad jeg skal gøre. Lethed, klarhed, friskhed i hovedet. Jeg har lyst til i ungdommen igen, jeg er mobil, munter, let at klatre. Der er kun behagelige fornemmelser i mit hoved. Min gåtur er fast. Jeg står fast på mine fødder. Mit hoved er absolut sundt. Alle hjerner, alle nerveceller fungerer perfekt. Hovedet er perfekt sundt. Ungdom og helbred vender tilbage til alle celler, blodkar, muskler, nerver. Musklerne i nakken og hovedet slapper af. De er i god form. Muskelfri muskler frigiver blodkar og nerver. Karrene og nerverne er fri. Skibene er i en normal, tonus-afslappet tilstand. De reduceres let og naturligt i overensstemmelse med hjerteslag. Blod flyder let til hjernen. En sund hjerne forsynes godt med ernæring og ilt og fungerer godt. Sunde cerebrale kar er stærke, elastiske og jævnt åbne i hele længden. Sunde kar af en sund hjerne fungerer perfekt! Jeg har det godt. Jeg står fast og støt på jorden. Jeg går selvsagt min egen vej i livet. Universets sunde energier understøtter mig!

Skriv en sammensværgelse eller folkemedisin mod rystende nerver og svimmelhed

I stand til at forårsage hovedpine

Lysets opstandelse var grøn, mine smerteriter, sådanne konspirationer brugte hovedpine på palmesøndag, vand derfor til at berolige smerter, aggression. Det er værd at sige, at det gør ondt og fortælle dem. Deres tænder er sådan: sygdommen er kommet sig. De køber mad og giver mig ud, kommer ind, Guds mor kan ikke udføres i tre dage i træk, Amen. Amen. Amen. ”Hoved og sig: gå ud over det fjerneste. To af disse symmetriske rådne dæk, vask smerterne. I øjeblikket er og bliver næret. Amen. Amen., Vores forfædre vil også gribe ind. Med stærk og hyppig hjælp kan konsekvenserne være, at sådanne smertefulde er som følger: ”De klynker ikke som rødt, ikke i Faderens navn og Faderens navn og almisser. Efter det, udvis mig fra slaven (navn). Hvor er så slaven i morgengry. Se på den stigende jeg vil, Herre, ved skovens styrke, ud over de blå punkter er placeret på Guds (slave) tidstjeneste, de mest almindelige er Amen's hoved. " nødvendigt resultat i mange århundreder. Talrige hvide tryllekunstnere af forskellige typer anbefales til smertesyndromer. Syndromerne bør ikke lade solen rotere over horisonten. Sådan ville være Søn og Hellig Søn og Hellig i Herrens tre kirker, mine synder, Guds mor har sat foden,

Guds (navn) nr

At klare den grusomme sol og det navnløse Thy Sea and Spirit og der bag på hovedet, der er døbt fra dem, er: Guds tjener (navn Efter at have læst disse ord kun i, at moderne videnskab ikke tyr til sammensværgelse og hekser. Konspiration Størstedelen af ​​dommene er på deres egen, venter, rulles sammen, og ham og Åndens slaver. På havet, Ånden. Nu sætter sig selv stearinlys tilgive sygdommen, der var forsvundet. Sygdommen vil ikke skade migræne, ritual vil hjælpe, spore hovedet med en finger, det er mættet med krop, og nuller

Hvis årsagen til uorden er onde øjne

Meget ofte kan folk skade dit helbred uden engang at ønske det. I dette tilfælde kan det onde øje ikke kun forårsage hovedpine, men også mindre lidelser, svimmelhed osv. Hvis du vil fjerne denne effekt, skal du læse denne sammensværgelse.

”Vindene er stærke, vinden er vej-side, sub-road og sub-wind! Hvorfor du stak fast ved mit hoved, så vend mig om! De udfordrer dig over det blå hav, over et rent felt, over en hurtig flod! Der går frie vinde og venter på dig, venter på dig, skat Uzvara-drink! Gå der, ud over stejle, til sumpene, men tag mine pine, hovedpine! Amen".

Efter ritualet tilrådes det at tage et bad med salt tilsat vandet. Efter badet er det værd at skylle i bruser. Det onde øje og dens virkninger bør forsvinde.

Venner og hjælpere

"Hjælpere", der hjælper healeren, kan for eksempel være dyr. De bliver “bedt” om at gøre, hvad de “ved hvordan” fra naturen selv - en vidunderlig gedde med jerntænder, med kobber kinder gnaver en brok, eller en gylden pik pikker den, bringer hernierne til en voldsom slange, som "spiser, fortærer dem", mor slange huden fjerner sine børn, tager deres brændende gift ud fra et stukket sted, en gaupe fjerner en klø. Troldmanden adresserer også Dawn-Charger eller tre daggry og navngiver hver ved navn, så de fjerner sygdommen - crixus, ticklish; efter en måned - for at lindre tand sorg og også bjergaske, bjørk, eg, poppel.
Hjælpernes rolle spilles også af de mest berømte, respekterede profeter, erkeengler, helgener: Jesus Kristus og den allerhelgste Theotokos, George den sejrrige, profeten Ilya, apostlene Peter og Paul, Michael erkeenglen, Kuzma og Demyan, evangelister Luke, Mark, Matthew, John theologen.
Nogle hellige er lånere for visse fødsler og håndværk: Antipius findes i sammensværgelser fra svækkende tandpine, St. Sisinius lindrer feber. Konspirationsteksterne har ikke engang folklore karakterer - der er en rød pige, en gammel mand, en kejserlig datter og en kvinde af Ryukha, og Zmeulan, Polkan, en jernmand.

Hovedpine sammensværgelse og bønner

KONSPIRATIONER OG Bønner fra hovedpati

Bønner og sammensværgelser, der hjælper hurtigt med at slippe af med hovedpine, læses af voksne og børn. Påviste sammensværgelser og bønner hjælper med at lindre hovedpine på afstand.

Nogle mennesker læser sammensværgelse af vand for straks at lindre hovedpine hos en voksen eller barn i nærheden.

Konspirationerne om de bedste og øjeblikkeligt virkende bønner og sammensværgelser læste mod en hovedpine, hvorfra du selvstændigt kan vælge og læse det plot, du kan lide, hurtigt vil lindre en hovedpine.

Bevist antik hovedpine-sammensværgelse

Wrap dine arme rundt om dit hoved, så dine fingre går sammen krydser bagsiden af ​​dit hoved og siger ordene fra en hvid sammensværgelse, der lindrer hovedpine:

Morgenen er ankommet, Zorenka er rejst, dugen er ren som en tåre - mit hoved skader ikke! De smerter, der blev tilbage i marken og vendte ikke tilbage, de tog af sted til den fjerne skov, det blå hav forsvandt der, de forlod mit hoved for evigt. Lys og glæde, renhed og lethed er i mit hoved for evigt!

Amen, amen, amen.

En anden bevist måde at tale en hovedpine på selv. Når dit hoved gør ondt, skal du læne dit kropskors eller ikon mod din pande og sige:

Herre Jesus Kristus, Guds søn, jeg befaler dig med din kraft, trylle Guds ord: lad alle smerter, kviste, lidelser, fra hovedet af en gudstjener (navn) bag et blåt hav, i en ren mark, ind i en fjern skov, hvor folk ikke går, dyr løber ikke, fuglene flyver ikke, gå væk kommer ikke tilbage!

For evigt og altid, amen.

Sammensværgelse fra hovedpine hos et barn

Efter denne sammensværgelse vil hovedet ophøre med at skade meget hurtigt. Dette plot for en hovedpine kan læses i afstand fra den person, der har hovedpine, det er tilladt at læse et plot mod en hovedpine hos et barn:

Der er en ø i havet på øen Svetlitsa,

Pigen er rød i rummet, ejeren er frem for alt smerter. Kom, pigen er rød, smerter fra hoveden af ​​en slave. Gud (navn) tage, stille, sætte en kæde, så det gør ondt mere, ikke brænder, ikke brænder.

Bøn for hovedpine og migræne

For dem, der ikke kan lide at læse sammensværgelser, er der en god bøn om hovedpine. Læg din højre hånd til det sted, hvor dit hoved gør ondt og siger bønens ord:

Jeg vil, Herre, være fyldt med din styrke og din kropslige ånd / a /,

Og mit hoved vil ikke udholde uudholdelige pine, thi din styrke vil hjælpe mig og bringe befrielse Fra den pressende kropslige smerte og lethed vil give det guddommelige. Smerten vender aldrig tilbage til mit hoved. Jeg vil ikke længere ligge med et ømt hoved, bange for at bevæge mig. Der er ingen glemsel fra smerter, og kun Guds hjælp vil redde mig og give fremtidig helbredelse. Jeg vil takke Herren dag og nat for hjælp. Jeg vil altid gøre dette, og min smerte vil passere.

Fjern hånden fra hovedet og fastgør det til hjertet. Hovedpine stopper øjeblikkeligt.

En sammensværgelse af vand hjælper hurtigt med at afværge hovedpine

Ved at støbe disse trylleformularer kan du aflaste og lindre hovedpine af forskellige oprindelser. Når man kæmmer hår, er der som regel flere hår tilbage på kammen. Bland hår i et glas vand og hæld vandet under ethvert levende træ med ordene om en sammensværgelse:

Vand, vand, vand,

Gå teki i landet

Tag hovedpine,

Et andet godt plot, der lindrer hovedpine, er at læse i vandet. Hvordan man taler vand fra en hovedpine, siger et glas vand og drikker det derefter. Konspiration af vand til hovedpine:

Adam har hovedpine,

Adam overfører smerten til Eva, Eva til slangen, slange til æblet, æble til solen, sol til havet, havet til vinden og vinden fordrevet.

Fjern hovedmigræne ved sammensværgelse

At tackle svære migræne vil hjælpe riten, der udføres af nogen fra nære mennesker. Det er nødvendigt at døbe patientens hoved med et knivhåndtag, kun røre ved det lidt og på samme tid kaste en trylleformel for hovedpine og migræne:

Der er ingen smerter i hovedet på en voldelig knogle.

Der må ikke være nogen smerter i hovedet på knoglen, ingen lidelser i hjernen. Ikke banke sygt blod, ikke bryde dine templer, ikke lide slaven (navn). Da der er en lys søndag, har det været og vil være,

Så sundheden for den voldsomme slavehoved (navn) vil være for evigt og altid..

Dizzy plot, 3 kraftige konspirationer

For at hjælpe dig med at tackle svimmelhed skal du læse stærke sammensværgelser som et supplement til hovedbehandlingen. Jeg beder Dem om ikke at ignorere behandlingen af ​​læger.

Mine frygt, mit hoved roterer ikke kun fra succes.

Det er muligt, at du reagerer på vejret, nervøse frygter.

Få nok søvn, er bange for noget.

Kun en læge kan stille en nøjagtig diagnose.

Vær venlig at vide om det.

Gå til den ortodokse kirke og køb 13 lys.

Ankommer hjem, afsondret i et aflåst rum.

Tidspunktet for dagen og månefasen betyder ikke noget.

Tænd alle stearinlys.

Forestil dig mentalt en selvsikker, ikke rystende gang.

Al den frygt, der kæber dig, er allerede forsvundet.

Ud af det blå falder du ikke.

Fortsæt med gentagen og selvsikker hærdning af stærke magiske svimmelhedskonspirationer.

I et øde sted svimler jeg ikke, af frygt vil jeg ikke starte. Lad hovedet ikke snurre lejren, al frygt er bedrag. Lad det være sådan. Amen! Amen! Amen!

Når jeg træder med foden, vil jeg helt sikkert gå, jeg falder ikke ind i hovedet. Lad vejret fra vejret ikke springe, den lumske fjende væver ikke på vejen. Lad det være sådan. Amen! Amen! Amen!

O Universum, tilføj mig styrker, tanker om sorgfuld sandhed at lede. Lad mit hoved ikke rotere med smerter, jeg vil ikke udstotte mig på nogens onde vilje. Lad det være sådan. Amen! Amen! Amen!

Ellers er alt som normalt.

Sæt stearinlysene ud, indpak det i et blad.

Vask ruller i toilettet.

Hver magiske plot mod svimmelhed skal læses mindst 13 gange.

Hvor sendes sygdommene

For at forstå konspirationer er det meget vigtigt at kende systemet med mytologiske korrespondenter mellem dele af den menneskelige krop og elementer i det naturlige miljø. Det menneskelige kød svarer til jorden, blod til vand, hår til planter (græs), knogler og tænder til sten, øjne til solen, ører til kardinalpunkter, vejrtrækning (sjæl) til vinden, hoved til himlen... I en sammensværgelse ser personen ud til at “adskille sig” ", Så kontrolleres" troskab "af hans enhed gennem identifikation med elementerne i den omgivende verden, og til sidst" er menneskekroppen "samlet" igen med nogle justeringer.
Ofte ved sammensværgelser gentages og varieres de steder, hvor sygdommene blev sendt: sort mudder, stubbe, dæk, rådne sumpe

Nogle gange blev de som i eventyr sendt til mørke skove, til stejle bjerge. Sygdommen er som regel udtænkt som et levende væsen, der har tilført en person, og i en sammensværgelse overføres den til et andet (livløst) objekt eller sendt til et øde sted, "for moser, til sumpe".

Hvad kan forårsage hovedpine

Der er mange grunde, der kan forårsage hovedpine. I øjeblikket er de mest almindelige:

 • konstant stress og overarbejde;
 • forkert søvn og mangel på søvn;
 • forkert livsstil;
 • funktioner ved arbejde;
 • mangel på frisk luft;
 • og meget mere.

I hvert sådant tilfælde kan du bruge både traditionel og alternativ medicin. Men der er tidspunkter, hvor hverken piller eller sammensværgelse hjælper

Hvis du eller din husstand ofte lider af en hovedpine og ikke kan finde en tilstrækkelig effektiv måde at bekæmpe sygdommen, skal du være opmærksom på placeringen af ​​spejle derhjemme

Hvis du har mindst et spejl, der hænger under niveauet for dine øjne (eller kun delvist reflekterer dit hoved). At det godt kan være årsagen til hyppige migræne. I dette tilfælde skal du opveje spejlet, så alle husstande, uanset højden, ser deres hoveder helt i det.

En sådan almindelig gener af liv som hovedpine er velkendt for alle og enhver. Hun har mange grunde, men ikke al hjælp. I glemte gamle tider blev der brugt en hovedpine-sammensværgelse mod denne lidelse. Der var ingen piller dengang. Folk blev hovedsageligt behandlet med urter, infusioner og forskellige sammensværgelser.

Hovedpine er en forholdsvis almindelig ledsager af en person, næsten alle havde mindst en gang hovedpine. Selvfølgelig kan sådanne smerter fjernes med medicin, men hvad nu hvis du pludselig ikke havde nogen piller ved hånden. I dette tilfælde vil folkemusik, konspirationer, bønner naturligvis hjælpe os. Ifølge populær tro og traditioner har vand særlige egenskaber, der hjælper i kampen mod enhver smerte. Væsken tager sygdommen ind i sig selv og frigør patienten. Derfor læses mange hovedpine-sammensværgelser i vandet, som patienten derefter skal drikke. Som andre magiske ritualer vil sådanne konspirationer træde i kraft og kun give det nødvendige resultat, hvis kunstneren ubetinget tror på succes og magi generelt. Ideelt set bør formålet med den magiske ritus heller ikke rejse tvivl om effektiviteten af ​​den metode, der bruges til at bekæmpe sygdommen. De fleste sammensværgelser fra hovedpine er ganske universelle, de kan bruges til enhver form for smerte, men hver passage af ritualerne hjælper bedst i visse situationer. Jo stærkere og mere erfaren tryllekunstneren er, jo flere konspirationer kan han operere, og jo før han vælger den mest passende rite til hvert enkelt tilfælde..

Stærk bøn om svimmelhed. Bønner om hovedpine og svimmelhed - læs og lyt

Døberen Johannes med sang af troparionen og evangeliets læsning til beskæring af hans hoved

De retfærdige erindring er med ros, men Herrens vidnesbyrd er fremherskende for dig, forløberen: Jeg viste dig, at jeg frygter de sande og profeterne, de mest ærlige, som om jeg i dødsstrømmene har fået den forkynnede ære: efter at have lidt det samme, glæde mig over Guds glæde og være i helvede og manifestere kød at løfte verdens synd og give os stor nåde.

Kristusdøberen er en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første martyr, fastere og eremitter, en mentor, renhed for læreren og nær venskab med Kristus! Jeg beder til dig og tager til dig, afvis ikke mig fra din forbøn, forlad mig ikke af de mange faldne synder; forny min sjæl ved omvendelse som en anden dåb; rens mig, den forurenede synder, og tvang dem til at give efter, og måske kommer intet dårligt ind i himlenes rige. Amen.

Til Kristus Døber, omvendelsepredikeren, der omvender sig ikke med foragt, men kopulerer med himlenes hyl, beder til Herren om en forandring, uværdig, foragtelig, svag og trist i mange uheld i bunden, urolige af stormfulde tanker i mit sind. Jeg er hulen til onde gerninger, langt fra at have en ende på den syndige sædvane, mere sindet er mit sind som en jordisk ting. Hvad vil jeg oprette? Det gør vi ikke. Og til hvem jeg vil løbe, kan min sjæl blive frelst? Tokmo til dig, Saint John, navn nåden, som foran Herren, der er flere født af hele Jomfruen, du er mere end værdig til at røre toppen af ​​Kristi konge, der optager verdens synder, Guds Lam. Bed for min syndige sjæl, og fra nu af håber jeg den første time, jeg vil bære en god byrde og acceptere bestikkelse af sidstnævnte. For hende, baptisten af ​​Kristus, en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første i nåde martyr, fastere og eremitter, en mentor, renhed for læreren og nær venskab med Kristus! Jeg beder, jeg tager til dig: afvis mig ikke fra din forbøn, men hold mig tilbage, styrtet af mange synder. Forny min sjæl ved omvendelse, som ved den anden dåb, hvis overhovedet for jer var lavere end begge: ved at døbe vaske forfædres synd, og ved at omvende rense jeres arbejde dårligt. Rens mig med synderne fra den besmittede, og tvang dem til at stå i; for en kort stund kommer intet dårligt ind i himlenes rige. Amen.

St. Gurii fra Kazan

Lindrer hovedpine.

De første læresætninger blev foretaget inden den mørke, nu lyse og nyligt oplyste grad af Kazan, den første indbydelse af frelsens måde, den sande værge af apostoliske traditioner, søjler i standhaftighed, fromhed, lærere og ortodoksi af mentoren, Gurie og Barsanuphius, Herre over alle beder verden med universelle velsignelser og velsignelser til vores sjæle.

Great Martyr and Healer Panteleimon

St. Panteleimon behandlede efter hans dåb syge mennesker gratis, helede sår og helede alle sygdomme.

O store Kristus-tjener og herlige healer, den store martyr Panteleimon! Stå foran Guds trone til Guds trone og nyd hans trepartshærlighed, men hvil din krop og ansigt på jorden i guddommelige templer og giver denne ovenstående nåde en række mirakler, forman med dit barmhjertige øje for dit kommende ikon, beder oprigtigt til din bøn og bøn hjælp og forbøn: udstød dine varme bønner til Herren vores Gud og bede vores sjæle om tilgivelse af synder. For vi, for vores misgjerning, tør ikke løfte vores slæb til himmelhøjderne, sænke for at hæve en bønstemme til ham i det guddommelige af utilnærmelig herlighed, et brudt hjerte og en ydmyg ånd til dig, en barmhjertig nåde til Herren og en bønebog for os, syndige, vi påberåber os, som om du havde accepteret Ha nåde fra ham lidelser for at køre væk og helbrede lidenskaber. Ubo spørger vi: Foragte os ikke værdige, beder til dig og kræver din hjælp. Bekymre os for en talsmand midt i brændende lidelser, en læge, en hurtig skytshelgen, en uarbejdsdygtig giver, der er bange for sindssyge, en færdiglavet repræsentant og healer, der bedrøvet og som barn: søg alt, hvad der er nyttigt til frelse, så længe dine bønner til Herren Gud og nåde nåde, vi glorificerer al den gode kilde og giver af Gud, den Eneste Treenighed i Helligernes Hellige, Faderen og Sønnen og Helligånden, nu og altid og altid. Amen.

Af den himmelske konges herlige martyr og gode soldat er Panteleimon all-velsignet, barmhjertig med Gud, han er en af ​​store imitatorer, bekender Kristus frimodigt på jorden, og efter at have udholdt pine, der er mangfoldig for ham, den umættelige omfavnelse, skal du blive velsignet med himmelens krone, og vi skal velsignes med evig glæde ! Alle vores synder tyr til din Kristus-efterlignende medfølelse med Bose, og beder inderligt til dig, varmen af ​​vores forbønner og repræsentant: bliv ikke stoppet med at se ned på os, der er i nød og sørgende omstændigheder, og gennem din bønefulde hjælp og helbredende kraft, befri os fra alle de onde. og alle andre uheld og sygdomme. Du har modtaget dig, hellig en, den uophørlige nåde med helbredelser fra vores Frelser Jesus Kristus for din solide tro på ham, med et rent og pletfrit liv, forseglet af martyrdød og din mange erobring, der forgår ved navn Panteleimon, nådig barmhjertig med alle dem, der strømmer til dig i sorg og sygdom. Derfor appellerer vi til dig med tro: med henblik på at lede en hjælper og en helbreds nåde i alt: hør os og giv os gennem din behagelige forbøn alt det, der er værdigt i dette liv og nødvendigt for evig frelse. Men med dit martyrdød, bedt om Guds barmhjertighed, må han have barmhjertighed over os syndere og uværdig for hans store barmhjertighed, må han frelse os fra feje, oversvømmelse, ild, sværd og al retfærdig vrede og irettesættelse og flytte os til en rensende og velvillig omvendelse i tide for vores synder, Hans gave, må han give os alle et behageligt, roligt og gudbehageligt liv, men det ortodokse for alle fjender vil vinde og overvinde, og os alle fra fjenden, synlig og usynlig, må Gud beholde sin nåde og uovervindelig milits, et hegn spis og opbygget, og lad os leve i denne forår i omvendelse, renhed og i udførelsen af ​​velgørende gerninger; må vi slå sammen med din varme forbøn den kristne undergang for at forbedre smertefrit, fredeligt, skamløst, slippe af med befæstelser fra luftprinser af mørke og evig pine og være arvinger til det uendelige, alt velsignede rige. Hendes Guds tjener! Stop ikke med at bede for os syndere, men med din forbøn af midlertidige og evige ulykker med befrielse, forstørrer vi dig, vores forbønner og bønebog, og forherder for evigt den fælles Herre og vores Herre Jesus Kristus, al ære, ære og tilbedelse med sin Fader og hans Helligeste Ånd nu og for evigt og altid. Amen.

Hellig for den store martyr og helbreder Panteleimon, Gud er barmhjertig mod imitereren! Overvej med nåde og hør os syndere, som beder inderligt inden dit hellige ikon. Spørg os fra Herren Gud, men til ham stå fra Engle i himlen, forladelse af vores synder og overtrædelser. Helbred sygdomme i sjælen og kroppen hos Guds tjenere, nu husket, kommende og alle de ortodokse kristne, der strømmer til din forbøn. Faktisk på grund af vores synd er vi besat af mange lidelser og ikke imamer med hjælp og trøst, men vi tager til dig, da vi har nåden til at bede for os og helbrede enhver lidelse og enhver sygdom. Giv slagtning til os alle med jeres hellige bønner, sjælers og legems sundhed og velvære, glæde over tro og gudsfrygt og alt hvad der er nødvendigt for et midlertidigt liv og til frelse. For ja, når vi er blevet tildelt dig ved store og rige barmhjertighed, vil vi prise dig og giver alle velsignelser, vidunderlige i hellige, vores Gud, Faderen og Sønnen og Helligånden. Amen.

O stor Kristi tjener, lidenskabstolerant og multimedierlig læge, Panteleimone! Vær barmhjertig med mig, en syndig slave, hør min stønnende og grædende, vær venlig den himmelske, øverste doktor af sjæle og legeme af vores Kristus vores Gud, må han give mig helbredelse af en undertrykkende sygdom. Accepter syndernes uværdige bøn mere end alle mennesker. Besøg mig med et elskværdigt besøg. Bliv ikke forstyrret af mine syndige mavesår, smør med din barmhjertighedsolie og helbred mig: ja, sund sjæl og krop, resten af ​​mine dage, Guds nåde, jeg kan holde omvendelse og behagelige for Gud, og jeg vil blive beæret over at acceptere den gode ende på min mave. Hendes Guds tjener! Bed for Kristus Gud, og ved din forbøn giver min helbred til kroppen og min sjels frelse. Amen.

(tak, efter helbredelse fra sygdommen)

Hellig stor martyr, healer og underværker Panteleimon, en hellig hellig tjener og en bønbog af præster for ortodokse kristne! Pantheimon er navnet værdig, hvis han er barmhjertig, fordi du, efter at have modtaget nåde fra Gud til at bede for os og helbredende sygdomme, giver dig rig alle, der strømmer til dig, forskellige helbredelser og alt hvad der er nødvendigt for midlertidigt liv og til frelse: som vi er uværdige og værdige af din barmhjertighed, pakker inden dit hellige ikon, vi ty til dig og glorificerer dig, som en oprigtig helgen af ​​Gud, vores trofaste bønebog og healer, vi takker dybt og bæreren af ​​alle vore Herrens Guds velsignelser for de store gode gerninger, der er gjort til os af dig. Accepter venligst denne elskværdig lille bøn takksigelse til os, men det er ikke imamen, der i henhold til belønningens besiddelse ikke fratager dig, den svage og syndige, din hjælp og bønens forbøn fra Herren vores Gud, al ære, takksigelse og tilbedelse passer ham, Til Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, nu og altid og for evigt og altid. Amen.

Hellig lidenskab og hellig Panteleimone, bed for Guds barmhjertighed, og syndenes forlatelse vil tjene vores sjæle.

Til hans beskyttelsesengel som værge og hjælper til vores krop og sjæl

Kristi hellige engel, som beder til dig i bøn, min hellige holder, trofast mod mig for at holde min sjæl og krop syndigt fra hellig dåb, men på grund af min dovenskab og min onde skik, har jeg vred dit oprindelige herredømme og kørt dig væk fra mig med alle dine stipendier: løgne, baktalelse misundelse, fordømmelse, foragt, ulydighed, bedrageri og had, kærlig kærlighed, utroskap, raseri, sygdom, kodning uden sættethed og drikke, polyfoni, onde tanker og listige, stolte skikke og fortabte vrede ix ved hvert kødeligt ønske om ondskaben i min vilje, hans egne og husdyr bezslovesnii ikke gøre! Men hvordan kan du stirre på mig eller komme til mig som en stinkende hund? Hvilken er ochima, Kristi Engel, der ser på mig, flettet af det onde i vederstyggelige gerninger? Ja, hvordan kan jeg bede om en undladelse til at bede mine bitre og onde og onde gerninger, jeg falder i trængende hele dagen og natten og hver time? Men når jeg beder, min hellige holder, vær barmhjertig med mig for din syndige og uværdige tjener (navn), vær min hjælper og forbeder for min modstands skyld med dine hellige bønner og få Guds rige til at deltage med alle de hellige, altid og nu, både for evigt og altid. Amen.

Hovedpine er en gener, som alle er nødt til at møde. Forskellige mennesker har forskellige tilgange til behandling af en sådan lidelse. Nogen går straks til lægen, nogen tager Analgin-tabletten eller så hurtigt som muligt brygger urtete. Men der er mindre kendte metoder til at håndtere hovedpine. Hvad er de?

Hovedpine bøn

Kraften i bøn er uden tvivl. Og kraften i hellige ord kan stilles til tjeneste for at slippe af med hovedpine.

Bøn til Saint Panteleimon

Du skal oprigtigt henvende dig til Saint Panteleimon for at få hjælp og recitere en bøn:

Ældre Panteleimon, velgørende helgen!
I vor Guds himmelske Fader
du bad om universel menneskelig sundhed.
Hør min ydmyge bøn,
Jeg beder om Herrens nåde.
Hvordan Gud barmhjertig frelste os fra den onde besværgelse,
så du helbrede min hovedpine.
Må min bøn blive hørt.
Amen!

Bøn til værgeenglen

Du kan appellere til intercessoren, som enhver person har. The Guardian Angel vil svare på anmodningen og lindre hovedpine. Bøn skal læses, mens du er i et roligt humør:

Min engel, guddommelig værge,
hvordan redder du mig fra problemer,
hvordan foreslår du de rigtige måder,
så hovedpine lindrer mig,
Guds tjener (navn).
Amen!

Ord, der er adresseret til Guardian Angel, skal komme fra hjertet. Derfor kan bønens tekst ændres efter eget skøn.

Hovedpine sammensværgelse

Der er også specielle ceremonier, der hjælper med at lindre hovedpine. Sådanne ritualer blev vidt udøvet af vores forfædre, men i den moderne verden mister ikke deres relevans..

Der er flere nøglepunkter, du skal huske på, når du læser plot:

 • det er bedre, hvis den syge person og udøveren af ​​ritualet er forskellige mennesker;
 • ceremonien skal udføres i et mørklagt og stille rum;
 • under ritualet skal et vindue eller et vindue være åbent.

Meningerne er forskellige med hensyn til tidspunktet på dagen. Nogen foretrækker at udføre ceremonien om natten, og nogen foretrækker morgentimerne, når verden lige er begyndt at vågne op.

Et plot til indsnævring af hovedpine

Når hovedet er som om det er klemt i en skruestik, hjælper følgende ritual. Det er nødvendigt at placere et glas fyldt med kildevand i midten af ​​bordet og tænde kirkelys fra dets fire sider. Læs derefter handlingen:

Smerten er stærk, forbrænder af ild
mit lille hoved.
Hjælp mig vand,
kølig varme.
Tag min smerte til dig selv:
lad det spire græs,
blomster, træer.
Lad det være sådan! Amen!

Derefter skal du slukke lysene ved hjælp af charmevand. Når rummet springer ned i mørke, er det nødvendigt at sige: "Mørke er kommet, men hovedpinen er gået." Når riten er afsluttet, skal der hældes vand på gaden, helst på planter.

Sammensværgelse fra en skarp hovedpine

Hvis en hovedpine pludselig indhenter og på det mest uhensigtsmæssige øjeblik, vil en simpel sammensværgelse hjælpe med at slippe af med det. Det er nødvendigt at afsætte et par minutter, hvor ingen vil genere en person. Så skal du gnide håndfladerne mod hinanden og varme dem op. Derefter skal du dække dine øjne med dine hænder og sige:

Hovedpinen forlader mig.
Marshy kører gennem sumperne,
løber gennem de grønne enge,
vandrer gennem markerne, der lever spredt,
vandrer gennem de sneklædte sletter,
dyb flod svømmer,
uendelige hav forbigående.
Derefter gå til fods,
derefter på en hestevæddeløb
så min hovedpine.
Pinen er væk,
der og vejen til hende.

Når du læser handlingen, er du nødt til at forestille dig, hvad der sker, og føle, hvordan gradvis lettelse kommer. Jo bedre smerten visualiseres, desto mere effektiv fungerer ritualet..

Sammensværgelse fra hovedpine om morgenen

Hvis hovedet begynder at skade ondt efter søvnen, skal du sige disse ord:

Solen er steget,
jorden lyser op.
Smerten er smeltet og forsvundet.
Intet generer mig mere.,
og mit hoved gør ikke ondt om morgenen.
Lad det være sådan!

Migræne-sammensværgelse

For dem, der er bekymrede for uærlige migræne, vil den rigtige ”livline” være en særlig konspiration. Du skal læse det i fuldstændig ensomhed og holde et tændt stearinlys i din højre hånd:

Ild brændende, brændende,
min hovedpine brænder.
Migræne forlader hverken ved døren eller ved vinduet:
det brænder, så det blev let
i mine tanker.
Og fra nu af lider jeg for evigt ikke
fra ufortjent smerte.
Alt brændte i ilden!

Efter at du har brug for at sprænge lyset og ligge i flere minutter med lukkede øjne.

Sammensværgelse fra enhver hovedpine

Dette ritual kan ikke udføres alene: det er nødvendigt at finde en assistent. Riten er som følger. Det er nødvendigt at tage en lille kniv ved kanten og døbe hovedet på den person, der lider af smerter med en pen, idet det siger:

Jeg døber dig, (navn),
til hovedpine.
Når solen står op hver dag,
og smerten forsvinder nu.
Hvordan månen vises på himlen,
så smerte er ikke længere.
At være klar og lys for hovedet,
lider ikke længere af smerter.
Amen!

Efter sammensværgelsen kan du give patienten 3 slurker med hellig vand.

Mange mennesker er ganske skeptiske over muligheden for at slippe af med hovedpine med sådanne ikke-standardmetoder. Der er faktisk ingen garanti for, at bøn eller sammensværgelse fungerer. Hvad er fangsten? For at hovedpinen skal forsvinde efter at have udtalt visse ord, skal du tro, at dette er muligt. Hver har en troldmand og en mystiker i sin sjæl: alt, hvad der er tilbage, er at vække ham.

Tak for bedring. Virkelig mirakuløs bøn. Jeg lider af hovedpine hver dag. Nu er det meget lettere!

I dag er der ikke en enkelt person, der mindst en gang ikke ville have hovedpine. Hovedpine kommer næsten altid tilbage med fornyet kraft, signaliserer træthed, overarbejde, stress og en række andre sygdomme. Selv helt raske mennesker lider ofte af hovedpine. Årsagerne er forskellige, men der er en universel løsning - en bøn, der vil hjælpe med at finde nåden og ambulancen hos den store predikant Johannes Døber.

Sådan læses bønner om hovedpine

Ortodokse mennesker spørger forskellige helgener. Fra smerter i hovedet henvender de sig ofte til baptisten Johannes. Bønner til denne profet betragtes som meget effektive og har stærke helbredende egenskaber. Mens Herren var baptist, helbrede han mennesker fra sygdomme, især fra hovedpine. Derfor er det fra St. John, at kristne beder om hurtig befrielse fra utålelig migræne.

Bønner om hovedpine, som alle andre, skal læses oprigtigt og fra hjertet. Den vigtigste ting er at tro, at bøn hjælper dig med at slippe af med sygdommen. Hvis du kan besøge templet, hvor ikonet af døberen Johannes befinder sig, eller hvis du opbevarer helligdommen i dit hus, er det bedre at bede før billedet. Hvis dette ikke er muligt, er der intet at bekymre sig om. Det vigtigste er, at bønnen udtales korrekt og af hele mit hjerte.

Glem ikke, at i bønner skal du bede ikke kun for dig selv, men også til dine kære. I de fleste tilfælde er hovedpine nedarvet, så start en bøn med en anmodning om din families helbred: forældre, børn, søstre og brødre.

Før du begynder med bøn, skal du stadig konsultere en læge. Nogle gange kan hovedpine være et symptom på mere alvorlige sygdomme. Men oftest er hovedpine ikke farlig og kan være forårsaget af eksterne stimuli, så jo før du slipper af med det, jo bedre.

Bønner om hovedpine til døberen

Den første bøn er almindeligt kendt blandt de troende, og for det meste er det gennem den, at ortodokse mennesker vender sig til helgen:

”Jeg bøje sig for dig, oh St. John! Jeg beder til himmelens konge, vores Herre! Tilgiv mine dødelige synder, for på min dommes time vil jeg give min sjæl til himlen. Jeg beder, lad mig ikke miste hjertet. Jeg henvender mig kun til dig med bønner. Hør mig og hjælp mig, for du står i himlen ved siden af ​​Herren. Jeg appellerer til dig, lad mig ikke være uden opsyn, må mine bønner blive besvaret. Bliv min forbønner, befri mig fra sygdommen. Rens min sjæl, mit sind, min krop, for jeg omvender mig for mine synder og undskylder Herren. Jeg roser dit navn, O Holy Healer John, for evigt og altid. Amen".

Alle kan få hovedpine, og det sker i det mest uhensigtsmæssige øjeblik. Og langt fra alle situationer er årsagen til det nye problem klar: enten er dette en slags lidelse i kroppen eller Herrens straf. Folk forsøger at tackle denne ulykke på forskellige måder. Nogle går straks til lægen, andre forsøger at berolige smerten med piller, mens andre drikker tinkturer og te baseret på specielle urter.

Hver af disse metoder er effektiv. Der er dog meget usædvanlige metoder, der også hjælper med at forbedre trivsel: mantraer, sammensværgelse og bønner om hovedpine og svimmelhed.

I dag er der få, der tvivler på magiens magt. Næsten alle tror på mirakler og magt i ord, og folk ønsker at tage fat i mindst en del af denne magt for at slippe af med migræne, ubehag i nakken, pres osv. For eksempel kan du bede om hjælp fra Healer Panteleimon ved hjælp af følgende tekst:

"Panteleimone, ældre end velgørende!

Jeg bad Herren om menneskers helbred.

Så spørg ham og min lidelse om at roe sig.

Hvordan Herren frelste os fra onde mønstre,

Så du helbrede mine smerter.

Hør min bøn.

Disse ord skal gentages tre gange. Dog er det kun dem, der læser disse ord fra hjertet, der kan drage fordel af dem. Uforsikrede mennesker vil føle noget mærkeligt.

Nogle gange kan du henvende dig til Guardian Angel for at få hjælp, fordi alle mennesker har denne Guds beskytter. Du skal kun læse i et roligt og afslappet humør:

”Min værge er fra Gud, min engel,

Hvordan du hjælper mig ud af problemer,

Hvordan giver du mig de rigtige løsninger?,

Så tag min hovedpine af,

Guds slave (navn).

En anmodning om hjælp skal dikteres fra bunden af ​​mit hjerte. Og hvis du ønsker at ændre teksten lidt, er der intet forbudt eller skræmmende. Effekten er ikke baseret på ord, men på følelser.

Lægemiddelfremmende bøn

Ofte hjælper ceremonier, der sigter mod at slippe af med hovedpine, til at styrke effekten af ​​medicin. Sådanne bønner inkluderer en besked til Jomfruen.

Derudover er det nødvendigt at gentage “Vor Fader” tre gange før læsning. Repræsentanter for Præsten anbefaler at huske alle de nødvendige bønner udenfor, da de kan bruges absolut overalt. Så til dette formål kan du bruge flere indstillinger på én gang:

 • ”Jomfru Maria, rens mit hoved fra smerter, pålagte og destruktive tanker. Amen ";
 • ”Salig jomfru, give mig beskyttelse mod smerter i hovedet og syndens tjære”;
 • ”Jomfru Maria, lad hovedpinen sænke, men troen forsvinder ikke”.

Læsefunktioner

Inden du begynder at læse sammensværgelsen fra støj i hovedet, skal du lære om visse regler, der er forbundet med den hellige behandlingsmetode.

Bøn for hovedpine vil helt sikkert kun hjælpe en troende.

Hvordan man beder

 • med et rent hjerte. Læs en bøn med et rent hjerte, med frimodighed (dyb tro på Guds almægtighed), men uden frimodighed (tillid til hans tilgivelse).
 • med de rigtige følelser. Den tilbeder skal være ærbødig over for Gud. Ingen grund til at søge åndelig glæde ved bøn. Undertiden når man læser en bøn, kan en person føle tyngde, kedsomhed. Der er intet at bekymre sig om.
 • bøn eller med dine egne ord. Bøn komponeret af hellige er mere nyttig. De hellige fædre sammenligner det med en indstillingsgaffel, der indstiller den menneskelige sjæl.
 • begyndelse og slutning af bøn. Forbliv i bøn, koncentrer dig. Vær opmærksom på korsets tegn, læs en bøn. Derefter overskygger du dig selv med et tegn på korset. Bliv ikke længe i en bønsposition, og forstå en læst bøn.
 • Bliv ikke distraheret under bøn. Under tiderne læses der en ekstern tanker. Modstå sådanne tanker, og sørg for at fortsætte bønnen, uanset hvor hårdt det er.

Bøn for hovedpine hos et barn er den samme som for en voksen. Derfor, hvis din baby er syg, vil bøn bestemt hjælpe..

Bøn om hovedpine til Jomfruen

Før du læser bønnen, er det nødvendigt at læse vores Fader flere gange. Lær bønner eller skriv ned, så du kan læse dem, når du bliver fanget.

1. Åh, Guds helligste mor, velsignede Kristi mor, Gud vores frelser, alle som sørger over glæde, sygt besøg, svage slør og formynder, enker og forældreløse patronesier, mødre til triste og håbløse trøster, babyer med svagt fæstning og alle hjælpeløse altid klar til hjælp ! Til dig, O Barmhjertig, efter at have fået nåde fra Den Højeste i pindsvinet for alle til at stå op og redde os fra sorg og sygdomme, har du selv lidt grusomme sorg og sygdomme, når du ser på din elskede og hans Søns fri lidelse, vi korsfæstede se vores underarm,. Selv den samme, kære mor, kærlighedselsker, hør vores bønens stemme, trøste os i vores sorg, som om vi er tro overfor forbønneren: kommer til tronen i Den Helligste Treenighed ved din søns højre hånd, Kristus vores Gud, må du behage og bede os alle, der er nyttige for os. For troens skyld, med inderlig tro og kærlighed, falder vi til dig som tsaritsa og suveræne, og vi råber til dig i psalm: hør, kære og se, og bøj dit øre, hør vores bøn og befri os fra nuværende problemer og sorg: andragenderne fra alle de troende, der sørger over glæde, er opfyldt, og du giver deres sjæle fred og trøst. Se vores ulykke og sorg: vis os din nåde, spis trøst til vores sårede sorg, vis og overrask os syndere med rigdommen ved din barmhjertighed, vis os tårer af omvendelse for at rense vores synder og slukke Guds vrede og med et rent hjerte, god samvittighed og god med håb uden tvivl tager vi os til Deres forbøn og forbøn: accepter, al barmhjertig mod Vor Frue Jomfru, vores alvorlige bøn bringes til dig og afviser os ikke uværdige for din barmhjertighed, men giver os befrielse fra sorg og sygdom, beskyt os mod alle Al injurieringen af ​​menneskelig fjendtlighed og bagvaskelse, vær vores evige hjælper alle vores livsdage, så længe under din mors dækning vil vi altid overholde formålet og bevare ved din forbøn og bøn til din søn og Gud vores Frelser, ham al ære, ære og tilbedelse være passende ved sin begyndelsesløse far og Helligånden, nu og altid og for evigt, Amen.

2. Et par korte bønner:

Velsignede Jomfru Maria, fjern min hovedpine og en stærk indsats, Amen

Velsignede Jomfru Maria, mindsk smerterne i hovedet og dumheden i panden, Amen

Velsignede Jomfru Maria, menneskelig race Nådig forbønner, grædende talsmand! Fjern min smerte, styrk mig i tro og kærlighed, Amen.

Bøn til døberen Johannes

Johannes hedder Johannes Døberen (døbt Jesus Kristus) og Johannes Døber (kom med en prædiken før Jesus Kristus). Prædikede meget, opfordrede til omvendelse. Han blev halshugget ved kong Herodes ordre.

Bøn til døberen Johannes fra hovedpine hjælper troende godt. Ofte lider af hård hovedpine til Moskva klosteret, hvor de beder en bøn foran billedet af døberen Johannes med en bøjle. Og smerten forsvinder.

Til Kristus Døber, omvendelsepredikeren, der ikke omvender sig med foragt, men samler sig med dig fra himlen, beder til Herren for mig, uværdig, foragtelig, svag og trist, i mange uheldige i sidste ende, plaget af mine storme tanker. Jeg er hulen for onde gerninger, har på ingen måde en ende på syndefuld skik, der er mere sindet som min jordiske ting. Hvad vil jeg oprette? Det gør vi ikke. Og til hvem jeg vil ty, må min sjæl blive frelst? Tokmo til dig, Saint John, navn nåden, som foran Herren, Jomfru Maria er en stor fødsel for alle, for du var i stand til at røre ved den øverste konge af Kristus ved at tage verdens synder, Guds Lam. Bed for min syndige sjæl, men fra nu af vil jeg i de første ti timer bære en god byrde og acceptere bestikkelse med sidstnævnte. For hende, baptisten af ​​Kristus, en ærlig forløber, en ekstrem profet, den første i nåde martyr, fastere og eremitter, en mentor, renhed for læreren og nær venskab med Kristus! Jeg beder dig, jeg løber til dig: afvis mig ikke fra din forbøn, men gendann mig efter at have mistet mange synder. Forny min sjæl ved omvendelse, som ved den anden dåb og derudover begge jeres overordnede: ved dåb skal du vaske forfædres synd, ved omvendelse, rens hvert tilfælde dårligt. Rens mig med den forurenede synder og fortsæt med at indpakke, når intet dårligt kommer ind, i himlenes rige, Amen.

Bøn til Saint Panteleimon

St. Panteleimon kaldes helbrederen og behandler mennesker med navnet Kristus. Denne unge læge hjalp mange mennesker. For den kristne tro blev han henrettet ved at hugge hovedet af. Men i stedet for blod, flydede mælk. De ville brænde kroppen, men den brændte ikke, og kristne begravede den..

Ældre Panteleimone, velgørende helgen! I vores Guds himmelske Fader bad du om universel menneskelig sundhed. Hør også min ydmyge bøn, jeg beder om Herrens nåde. Ligesom den barmhjertige Gud har frelst os fra den onde besværgelse, så helbreder du min hovedpine. Må min bøn blive hørt. Amen!

Bøn til værgeenglen

Hver person fra sin fødselsdag har sin egen beskyttelsesengel, der er givet ham af Gud. Læs en bøn om en hovedpine til din forbidder, og han vil helt sikkert hjælpe.

1. En engel, der beskytter mig. Når du redder mig fra alle ulykker, så red mig også fra smerterne ved mit hoved, Guds tjener (dit navn), Amen

2. Min engel, det guddommelige vogter, når du redder mig fra problemer, når du foreslår de rigtige stier, og fra hovedpine, red mig, Guds tjener (dit navn), Amen

Bøn til Herren Jesus Kristus

Stærk hovedpinebøn for kroniske smerter og migræne.

Den Almægtiges Herre, hellig konge, straffe og ikke dræb, bekræft den underordnede, hæv de omstyrte, kropslige sorgfolk, korriger og, vi beder dig, vores Gud, din tjener (navn), der er svag, besøge din barmhjertighed, tilgi ham for alle synder. O Herre, har helbredt din medicinske styrke fra himlen, rør ved liget, sluk flammetrækkeren, temm lidenskaben og al svaghed, der lurer, vær din tjeners læge (navn), løft ham op fra den syge seng og fra bitterhedens seng hel og perfekt, give ham kirken når du er behagelig og gør din vilje, er din er, endda barmhjertig og redd os, vores Gud, og vi pryder dig. Til Faderen og til Sønnen og til den Hellige Ånd nu og altid og for evigt og altid Amen.

Bøn til velsignede moder matron

Matron Matron kort før hendes død sagde: "Det er det, alle kommer til mig og fortæller mig, hvor livlig jeg vil se dig om mine sorger og høre og hjælpe dig.".

Bøn for hovedpine og svimmelhed.

Åh velsignede Mati Matrono! Før Guds trone skulle de møde sjælen i himlen, men hvile på et legeme på jorden, og givet dette over nåde, udstråler forskellige mirakler! Overvej nu dit nådige øje på os syndige, i sorg, sygdomme og demoniske fristelser, dine afhængige dage. Ærliggjort af Gud, men ikke forherliget af mennesker, vi er desperate efter trøst, helbreder vores hårde vrøvl, lad Gud gennem vores synd give os mulighed for at redde os fra mange problemer, sorger og betingelser og beder vores Herre Jesus Kristus om at tilgive os alle vores synder, lovløshed og synd, endda fra vores ungdom har vi syndet til nutiden og timen, og med dine bønner og stor nåde vil vi prise Gud Faderen og Sønnen og Helligånden i treenigheden nu og altid og altid og altid, Amen.

Bøn for højt blodtryk og hovedpine

Ifølge troende hjælper denne bøn godt ved forhøjet blodtryk, og med et fald i blodtrykket forsvinder også en hovedpine..

Min barmhjertige elskerinde, mest hellige dame, All-Purpose Jomfru, Jomfru Maria, Guds mor, min utvivlsomme og eneste håb, ikke foragt mig, ikke afvis mig, forlad ikke mig, ikke gå af mig, stå op, spørge, høre, se, madame, hjælp undskyld, ked, det mest rene!